Kategori: Fagstoff

1 2 3 27 10 / 265 POSTS
ARBEIDSTILSYNETS UNDERSØKELSE OM TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE  

ARBEIDSTILSYNETS UNDERSØKELSE OM TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE  

Arbeidstilsynet sendte i samarbeid med DSB i november 2022 en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, Nettverk for Kvinner i Brann- og redningst [...]
Sverige: Enighet om døgnvakter

Sverige: Enighet om døgnvakter

Nå er det enighet mellom Kommunal, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) og Sobona om nye regler rundt døgnhvilen i vedleggene som gjelder brann og red [...]
SLUTT PÅ DØGNVAKTER? 

SLUTT PÅ DØGNVAKTER? 

EU sitt arbeidslivsdirektiv gjør at svenske kommuner må forandre sine regler for døgnhvile. Direktivet sier at ansatte må ha minst elleve timers hvile [...]
DAGKASERNERING, I STRID MED ARBEIDSMILJØLOVEN? 

DAGKASERNERING, I STRID MED ARBEIDSMILJØLOVEN? 

18 brannstasjoner i Norge har dagkasernering. Ordningen har vist seg å være krevende for de heltidsansatte som inngår som utrykningsledere på sine vak [...]
LEDER: ØKTE KRAV

LEDER: ØKTE KRAV

Lars Brenden, Redaktør Brann & Redning Arbeidstidsordninger har fått fokus den siste tida. I Sverige demonstrerer brannfolk mot EU-direktivet [...]
NY CBRNE PROSEDYRE

NY CBRNE PROSEDYRE

En ny nasjonal CBRNE-prosedyre for nødetater og nødmeldesentraler skal bidra til godt samarbeid og felles situasjonsforståelse ved hendelser. H [...]
NYE FAGTJENESTER I OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT 

NYE FAGTJENESTER I OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT 

Ros- og beredskapsanalysen fra 2019 påpekte at Oslo Brann- og redningsetat måtte tenkte nytt og jobbe mer for å etablere seg som nasjonal og regional [...]
FDNY vil forby enkelte typer Litium-ion batterier.

FDNY vil forby enkelte typer Litium-ion batterier.

2022 ble et dystert rekord år med batteribranner for FDNY. Nå skal det gjøres tiltak som forhåpentligvis gir resultater. Apples litium-ion-batterie [...]
FØRSTE KULL AV ETTERUTDANNING INNEN SAMVIRKE  

FØRSTE KULL AV ETTERUTDANNING INNEN SAMVIRKE  

Første del av studiet som omhandler samvirke mellom nød- og beredskapsaktører er nå i gang. 18 studenter, inklusive fire med brannbakgrunn, møtte opp [...]
RØYKDYKKERLEDERENS ROLLE I DAG OG FREMOVER  

RØYKDYKKERLEDERENS ROLLE I DAG OG FREMOVER  

Røykdykkerleder er en vel innarbeidet funksjon i brann- og redningsvesen. Likevel er det lite å finne av denne funksjonen i forskrifter og veiledninge [...]
1 2 3 27 10 / 265 POSTS