Category: Fagstoff

1 2 3 28 10 / 274 POSTS
Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Akutthjelperordningen inngår som en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som en avtalt førstehjelpsressurs. AMK- eller legevaktsentral mottar akut [...]
Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Da de nye føringene på 11-timers  døgnhvile slo ned i Sverige i våres, satte det i gang en sjokkbølge innenfor redningstjenesten. Igjennom flere [...]
Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Fire begravelser og enda 70 til i år.   Arnt Folvik, inforådgiver Vestfold interkommunale Brannvesen    Fire ganger [...]
FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

En virtuell verden, militær simulatorteknologi og avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres. Det er ingrediensene i et nytt treningsver [...]
FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

Operativ stabssjef Christian Kjeldal fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS forteller om samarbeid og nytekning ved ekstremværet Hans, &n [...]
FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

Finans Norge Forsikringsdrift ved Restverdiredning (RVR) arrangerte den 33. samlingen siden det første i 1989 på Lillehammer 30. mai – 1. juni i år. D [...]
LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 

LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 

Endelig blir det satt opp et lokalt kurs! Det var det flere som tenkte da Harstad Brann og Redning sto som arrangør for et utrykningslederkurs for del [...]
EU: Ikke forbud mot døgnvakter

EU: Ikke forbud mot døgnvakter

Mens resten av Europa ser ut til å ha funnet en løsning og tar det hele med stor ro, fortsetter debatten og uenighetene rundt døgnvakter i Sverige for [...]
KRONIKK: BRANNSTUDIEN TRENGER EN DEBATT

KRONIKK: BRANNSTUDIEN TRENGER EN DEBATT

  Christian Kjeldal Operativ stabssjef Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS   Fredag 16.juni leverte et utvalg ledet av DSB [...]
ARBEIDSTILSYNETS UNDERSØKELSE OM TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE  

ARBEIDSTILSYNETS UNDERSØKELSE OM TESTER AV FYSISK KAPASITET FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE  

Arbeidstilsynet sendte i samarbeid med DSB i november 2022 en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, Nettverk for Kvinner i Brann- og redningst [...]
1 2 3 28 10 / 274 POSTS