Category: Fagstoff

1 2 3 28 10 / 278 POSTS
FÆRRE BRANNDØDE MEN FLERE HELSEOPPDRAG 

FÆRRE BRANNDØDE MEN FLERE HELSEOPPDRAG 

Brann- og redningsvesen rykket i 2023 ut på totalt 97.593 oppdrag.    Oppdragsmengden fordelte seg slik (tall fra 2023 i parentes):&nb [...]
Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

Pilotforbundet i Parat har i mange år kritisert myndighetene for mangel på røykdykkere ved norske flyplasser. Nå er det mye som tyder på at dette blir [...]
ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE 

ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE 

Siden etableringen av syv-trinns modellen har fokuset på både utrykningsleder- og innsatslederrollene blitt mye større og krevende. Gjennom Brann og r [...]
ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN 

ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN 

God sikring ved arbeid i høyden har vært en mangelvare i brann og redning i mange år og det har gjennom årene vært flere tilfeller av mannskap som ska [...]
Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Akutthjelperordningen inngår som en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som en avtalt førstehjelpsressurs. AMK- eller legevaktsentral mottar akut [...]
Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Da de nye føringene på 11-timers  døgnhvile slo ned i Sverige i våres, satte det i gang en sjokkbølge innenfor redningstjenesten. Igjennom flere [...]
Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Fire begravelser og enda 70 til i år.   Arnt Folvik, inforådgiver Vestfold interkommunale Brannvesen    Fire ganger [...]
FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

En virtuell verden, militær simulatorteknologi og avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres. Det er ingrediensene i et nytt treningsver [...]
FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

Operativ stabssjef Christian Kjeldal fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS forteller om samarbeid og nytekning ved ekstremværet Hans, &n [...]
FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

Finans Norge Forsikringsdrift ved Restverdiredning (RVR) arrangerte den 33. samlingen siden det første i 1989 på Lillehammer 30. mai – 1. juni i år. D [...]
1 2 3 28 10 / 278 POSTS