Category: Brannetterforskining

1 2 10 / 17 POSTS
FORSLAG TIL NYTT RUNDSKRIV OM BRANNETTERFORSKNING

FORSLAG TIL NYTT RUNDSKRIV OM BRANNETTERFORSKNING

ET GODT GRUNNLAG FOR BEDRE ETTERFORSKING I ÅRENE FREMOVER Nåværende rundskriv om brannetterforskning fra riksadvokaten er 50 år. Rundskrivet er god [...]
Hvorfor skal branner etterforskes og hvem skal ha tilgang til kunnskapen som trengs?

Hvorfor skal branner etterforskes og hvem skal ha tilgang til kunnskapen som trengs?

Norsk brannvernforening har laget to databaser som vil kunne få stor betydning i det forebyggende arbeidet. Problemet er at Brannvernforeningen gir ku [...]
Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende – POD tar grep

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende – POD tar grep

Innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB var i perioden 2016 til 2019 svært lav. Dette ble dokumentert av KOMBRA i artikler publisert i febr [...]
LONEBRANNEN 

LONEBRANNEN 

Natt til 7. august 2021 oppsto det en brann i et kommunalt boligbygg som ble anvendt som botrening for rusmisbrukere i Bergen. Brannen ble beskrevet s [...]
3 av 5 boligbranner har ukjent årsak. Er det et godt nok verktøy for å arbeide forebyggende?

3 av 5 boligbranner har ukjent årsak. Er det et godt nok verktøy for å arbeide forebyggende?

Det er politiet som fastsetter brannårsaken. Av alle branner vet vi ikke brannårsaken for 82 prosent. For alle bygningsbranner vet vi ikke brannårsake [...]
Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskning

Riksadvokaten utarbeider nytt rundskriv om brannetterforskning

Riksadvokatens rundskriv om brannetterforskning er snart 50 år gammelt. Det motiverer ikke til å etterforske branner eller undervise i brannetterforsk [...]
Brannetterforskningen i Norge svikter – riksadvokaten gjør ikke jobben sin

Brannetterforskningen i Norge svikter – riksadvokaten gjør ikke jobben sin

Brannetterforskningen i Norge svikter på mange plan. Eldgamle og utdaterte rundskriv skal styre etterforskningen, den formelle utdannelsen ble sist ar [...]
Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

KOMBRA har tidligere dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB har ligget på et svært lavt nivå. Etter at KOMBRA tok dette opp [...]
KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

Kripos er bekymret for kvaliteten på brannsakkyndige. Det er også direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. En masteroppgave dokumenterer grundi [...]
TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

KOMBRA har stilt riksadvokaten spørsmål om hvordan bygningstekniske forhold ved en brann skal etterforskes og straffeforfølges og hvilke hjemler påtal [...]
1 2 10 / 17 POSTS