Kategori: Brannetterforskining

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

KOMBRA har tidligere dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB har ligget på et svært lavt nivå. Etter at KOMBRA tok dette opp [...]
KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

KRIPOS ER BEKYMRET FOR KVALITETEN TIL BRANNSAKKYNDIGE – RIKSADVOKATEN HAR ENNÅ IKKE TATT NOEN BESLUTNINGER

Kripos er bekymret for kvaliteten på brannsakkyndige. Det er også direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. En masteroppgave dokumenterer grundi [...]
TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

TO SPØRSMÅL TIL RIKSADVOKATEN

KOMBRA har stilt riksadvokaten spørsmål om hvordan bygningstekniske forhold ved en brann skal etterforskes og straffeforfølges og hvilke hjemler påtal [...]
RIKSADVOKATEN INNRØMMER AT RUNDSKRIVET OM BRANNETTERFORSKNING ER UTDATERT

RIKSADVOKATEN INNRØMMER AT RUNDSKRIVET OM BRANNETTERFORSKNING ER UTDATERT

KOMBRA skrev brev til riksadvokaten 3. januar i år med krav om nytt rundskriv innen brannetterforskning. Riksadvokaten vil ikke komme med en spesifikk [...]
Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør – Vest politidistrikt henla i 2017 en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og ku [...]
Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt gjennomførte ikke åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser for de brannsakene som ble undersøkt når statsadvokaten for [...]
Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

Kripos i brev til POD: Bekymret over mangelfull brannetterforskning

POD svarer etter 539 dager  Kripos er bekymret for brannetterforskningen i Norge når det gjelder kapasitet og kvalitet. Som et resultat av det [...]
Brannetterforskning må på nytt settes i fokus –Fagmiljøet vil ha et nytt rundskriv om brannetterforskning

Brannetterforskning må på nytt settes i fokus –Fagmiljøet vil ha et nytt rundskriv om brannetterforskning

  Det siste rundskrivet som riksadvokaten har sendt og som retter et sterkt fokus på brannetterforskning, ble sendt ut i 1973. Rundskrivet er [...]
GODE NYHETER FOR STATISTIKKEN

GODE NYHETER FOR STATISTIKKEN

Innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB er historisk lav. Med en innrapporteringsprosent for boligbranner på ca. 30 prosent, er det ikke le [...]
Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Riksadvokaten sender ut rundskriv til politidistriktene der det bl.a. legges føringer for hva politidistriktene skal prioritere. Det siste rundskrivet [...]
10 / 10 POSTS