FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

HomeFagstoff

FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

En virtuell verden, militær simulatorteknologi og avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres. Det er ingrediensene i et nytt treningsverktøy for nødetater.

En politipatrulje ruller inn på parkeringsplassen utenfor Mc Donald’s på Kjeller. På sambandet får betjenten beskjed om at det er en ulykke i nærheten.

Han ser seg rundt. I krysset rett bortenfor ser han at en tankbil og et annet kjøretøy har kollidert. Det ryker. Et menneske i nærheten står på alle fire og hoster. Lastebilsjåføren går forvirret rundt.

Hva er det som lekker? Er det giftig? Er det brannfarlig? Hva skal brann, politi og ambulansepersonell gjøre for å redde flest mulig liv?

Det politimannen sier og gjør de neste sekundene vil ha enorm betydning for hvilke konsekvenser ulykken får.

FFI har utviklet et simuleringsverktøy for å øve på storskalakriser med farlige stoffer. (CBRNE) Ingrediensene er en virtuell verden, militær simulatorteknologi og avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres. Høsten 2023 ble verktøyet testet ut under et kurs på Sivilforsvarets kurssenter.

Digitalt rollespill

Heldigvis var dette bare en øvelse

En stor lekkasje av et farlig stoff midt i et tettbygd strøk er et av de verste krisescenarioene nødetater ser for seg. Det kan ramme mange mennesker. Situasjonen er kaotisk og uoversiktlig. Hvert sekund teller. Derfor er det viktig å trene på å håndtere dem.

Men slike situasjoner er vanskelige å øve realistisk på. Du kan sperre av store byområder og involvere hundrevis av statister og mannskaper, men du kan selvsagt aldri slippe ut farlige stoffer under en øvelse.

De siste årene har forskningsmiljøene Strømning og materialer og Simulering og trening ved FFI slått seg sammen for å gjøre noe med dette. De har tatt militær simuleringsteknologi, og lagt inn avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres og hvilken effekt det har på mennesker i de aktuelle områdene.

Disse spredningsmodellene kan spilles av i en virtuell verden med bygninger, trafikk og mennesker. Du kan legge inn spredningsberegninger fra et scenario der det lekker fire tonn med klor et sted, så blir det en del av simuleringen.

Les mer av saken på linken under. 

https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/na-blir-det-lettere-a-ove-pa-store-kriser-med-farlige-stoffer