Annonsering Brann & Redning 2022

Utgivelsesplan og trykkedatoer

Nr. Annonsefrister: Utgivelsesdato: Trykkedato:
1 29.1. 25.2.  
2 22.3. 22.4.  
3 21.5. 17.6.  
4 09.8. 02.9.  
5 04.10. 28.10.  
6 19.11. 16.12.  

 

Oppdatert 12.02.2021

Annonsepriser

 

Hel side 10 500,-
Halv side liggende 7450,-
Halv side stående 8350,-
Kvart side 5 900,-
Stillingsann. for nett 650,- pr. stilling.

 

Alle priser er ekskl. mva.
Opplag ca. 6 700.

 

Bladet er i A-4 format, (210 – 297 mm), utfallende annonsemateriell kan benyttes.

Vi har også mulighet til å ta med bilag / innstikk og plastpakke bladet. Kontakt oss for pris. Det vil også kunne gis noe rabaterte priser ved avtale om flere innrykk for året.

Mål på annonser:

Hel side: 180 x 267 mm
Hel side med skjæremerker og 3 mm utfallende trykk: 210 x 297 mm + 3 mm
Halv side, liggende:180 x 130 mm
Halv side, stående: 90 x 267 mm
Kvart side:90 x 130 mm

 

KONTAKT OSS

Vedrørende annonsebestilling eller ytterligere opplysninger, ta kontak med

Håvard Bakken
Tlf.: 997 13 563 / 982 25 820
E-post: bakken@brannmannen.no

Lars Brenden
Tlf: 928 00 378
E-post: brenden@brannmannen.no