Annonsering Brann & Redning 2023

Utgivelsesplan og trykkedatoer

Nr. Annonsefrister: Utgivelsesdato: Trykkedato:
1 27.1. 23.2.  
2 24.3. 27.4.  
3 19.5. 15.6.  
4 09.8. 31.8.  
5 02.10. 26.10.  
6 17.11. 14.12.  

 

Oppdatert 09.01.2023

Annonsepriser

 

Hel side 11 300,-
Halv side liggende 7850,-
Halv side stående 8950,-
Kvart side 6100-
Stillingsann. for nett 700,- pr. stilling.

 

Alle priser er ekskl. mva.
Opplag ca. 6 500.

Bladet er i A-4 format, (210 – 297 mm), utfallende annonsemateriell kan benyttes.
Vi har mulighet til å ta med bilag / innstikk og plastpakke bladet. Kontakt oss for pris.
Det vil kunne gis noe rabaterte priser ved avtale om flere innrykk for året.
For mål på annonser se neste side.

Mål på annonser:

Mål på annonser:
Hel side: 180 x 267 mm
(baksiden 238 mm høy)
Hel side med skjæremerker og 3 mm utfallende
trykk: 210 x 297 mm + 3 mm
Halv side, liggende: 180 x 130 mm
Halv side, stående: 90 x 267 mm
Kvart side: 90 x 130 mm
Spesielle mål kan tilpasses hvis ønskelig.
Lever gjerne annonsen i PDF-format.

Vår designer kan hjelpe til med utforming av annonse. Gjøres på egen
regning.

 

KONTAKT OSS

Vedrørende annonsebestilling eller ytterligere opplysninger, ta kontak med:

Håvard Bakken, tlf.: 997 13 563 / 982 25 820 for SMS el. e-post: haavarba@online.no