Kategori: CBRNE

1 2 3 12 10 / 111 POSTS
NY CBRNE PROSEDYRE

NY CBRNE PROSEDYRE

En ny nasjonal CBRNE-prosedyre for nødetater og nødmeldesentraler skal bidra til godt samarbeid og felles situasjonsforståelse ved hendelser. H [...]
KALDT, MØRKT, VÅTT OG LÆRERIKT  

KALDT, MØRKT, VÅTT OG LÆRERIKT  

Se for dere Finnmarkkystens ugjestmilde klima i desember med kuldegrader, storm i kastene og knapt mer enn litt dårlig dagslys i tre kvarter midt på d [...]
ALVORLIGE BRANNER PÅ GRUNN AV EL-SPARKESYKLER 

ALVORLIGE BRANNER PÅ GRUNN AV EL-SPARKESYKLER 

Bergen har i vinter hatt tre alvorlige husbranner som har vært forårsaket av batterier i el-sparkesykler. Brannsjef i Bergen, Leif Linde er oppgitt ov [...]
Nasjonal CBRNE-prosedyre kommer i år 

Nasjonal CBRNE-prosedyre kommer i år 

En bredt sammensatt gruppe under ledelse av DSB skal i løpet av 2022 levere oppskriften på hvordan operatørene ved 11X-sentralene og nødetatenes innsa [...]
KREVENDE MED BRANNER I LI-ION BATTERI 

KREVENDE MED BRANNER I LI-ION BATTERI 

Innsatsmannskaper vil oftere komme borti hendelser hvor Li-ion batterier muligens er utløsende årsak eller hvor disse batteriene skaper usikkerhet for [...]
BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

Rapporten evaluerer Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) sin håndtering av hendelsen som oppstod på MS Brim den 11. mars 2021. Den syv dager [...]
RISIKOFYLT INNSATS MOT HYBRIDFARTØY 

RISIKOFYLT INNSATS MOT HYBRIDFARTØY 

Brann eller varmeutvikling i batterier utgjør en ny utfordring for brann- og redningsvesen. Innsatsen mot hybridfartøyet Brim ga mange erfaringer som [...]
ACETYLENFLASKER

ACETYLENFLASKER

I forrige utgave så vi på ulike gassflasker. Hvordan de oppfører seg i brann, og hva man bør ha fokus på. I denne utgave [...]
RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

Lørdag 29. august kom nødetatene nattestid tilfeldig over en illegal fest i et nedlagt og gjenmurt fjellanlegg sentralt i Oslo. På denne festen ble ma [...]
NY CBRNE ENHET I TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 

NY CBRNE ENHET I TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 

I begynnelsen av april, ankom Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) og IUA Sør- Trøndelag sin nye CBRNE-enhet. Containeren er kjøpt gjennom Rose [...]
1 2 3 12 10 / 111 POSTS