Forslag til ny fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere 2024Illustrasjonsfoto.

HomeFagstoff

Forslag til ny fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere 2024

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet sendte 2. mai ut forslag til fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere 2024 på høring.
Målet med arbeidet er å komme fram til èn anbefalt test, som kan brukes av alle virksomheter som har røyk- og kjemikaliedykkere.
 
I vedlegg til høringen ligger Grunnlagsdokument som beskriver forutsetningene for arbeidet med en standardisert test av fysisk kapasitet og begrunnelsen for hvilke øvelser og ytelseskrav som er valgt. Vedlegget Oksygenopptak røykdykkertest inneholder en tabell som viser differensiering av lengde på romaskin i forhold til kroppsvekt.
 
I høringen ligger film som beskriver hele testen. 
 
Les og svar på høringen her: https://hoering.dsb.no/Hoering/3015
 
DSB og Arbeidstilsynet ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 2. juni 2024.