FÆRRE BRANNDØDE MEN FLERE HELSEOPPDRAG Det kunne endt med en bybrann da det begynte å brenne i den fredede trehusbebyggelsen i Levanger 16. mai. Stor innsats med mannskaper fra flere brann- og redningsvesen gjorde at brannen ble begrenset til to bygninger (foto: Nesgård, Trønderavisa). 

HomeFagstoff

FÆRRE BRANNDØDE MEN FLERE HELSEOPPDRAG 

Brann- og redningsvesen rykket i 2023 ut på totalt 97.593 oppdrag. 

 

Oppdragsmengden fordelte seg slik (tall fra 2023 i parentes): 

 55.189 unødige og falske utrykninger (54.467).  

Av disse var 10.531 ABA matlaging og 9557 ABA avbrutt utrykning.   

 

6.256 trafikkulykker (6476) 

7.405 helseoppdrag (6114) fordelt på 2891 bære/løfte og 4514 annet. 

3.096 bygningsbranner (2972) 

1.711 branntilløp komfyr (1771) 

1.596 brann i skorstein (1718) 

1.935 branntilløp i bygg annet (1907) 

778 brann i gress/innmark (897) 

794 brann i personbil (799) 

1.721 RVR (1339) 

1.037 ubetydelig forurensning (1042) 

1.001 dyreoppdrag (940) 

384 naturhendelse vind (442) 

236 naturhendelse flom 

780 bistand politi (763) 

513 trussel om selvdrap (548)  

252 person i vann (253) 

1 PLIVO (6) 

 

Oslo Brann- og redningsetat hadde 15.491 oppdrag hvorav 367 bygningsbranner (økning fra 2023 hvor det var 300) 

 

Asker og Bærum brann og redning hadde 5.091 oppdrag hvorav 94 bygningsbranner. I tallet ligger også et antall oppdrag til innbruddsalarmer.  

 

Rogaland brann og redning hadde 4.855 oppdrag hvorav 145 bygningsbranner. 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste hadde 3.709 oppdrag hvorav 138 bygningsbranner. 

 

Kristiansandsregionen brann og redning hadde 3.481 oppdrag hvorav 91 bygningsbranner.   

 

Nedre Romerike brann og redning hadde 3.379 hvorav 86 bygningsbranner. 

 

Bergen brannvesen hadde 3.264 oppdrag hvorav 157 bygningsbranner.  

 

Vestfold interkommunale brannvesen hadde 2.715 oppdrag hvorav 88 bygningsbranner.  

 

Drammensregionens brannvesen hadde 2.696 oppdrag hvorav 84 bygningsbranner.  

 

Follo brannvesen hadde 2.484 oppdrag hvorav 60 bygningsbranner.  

 

 34 BRANNDØDE 

 34 mennesker omkom i branner i 2023. Dette er det laveste tallet siden 2017 hvor 27 mennesker omkom i branner.  

24 av de omkomne var menn mens 10 var kvinner. 7 mennesker i branner i de to første ukene av desember.  

 

Både Kragerø og Levanger ble rammet av brann i verneverdig tett trehusbebyggelse.