ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE Målet med egen seksjon for innsatsledelse i Rogaland brann og redning er å utvikle kompetanse ikke bare innenfor innsatslederrollen, men også bidra til utvikling og trening av utrykningslederne, både på heldig og deltid (foto: RBR).

HomeFagstoff

ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE 

Siden etableringen av syv-trinns modellen har fokuset på både utrykningsleder- og innsatslederrollene blitt mye større og krevende. Gjennom Brann og redningsskolen sine ledelseskurs A-D, kombinert med økningen av flere krevende og kompliserte hendelser, er det viktig at det er en systematikk som setter føringer til utøvelsen av rollene.  Når man også ser på forventningene fra samarbeidsaktører og viktigheten med å sikre riktig situasjonsforståelse, er man nødt til å sørge for at de som har rollene også får muligheten til å trene og øve for å være best forberedt når det virkelig gjelder.  

Jørgen Lie, 
Brann & Redning 

At innsatsledelse er et eget fag er det ingen tvil om og Rogaland brann og redning IKS ønsker å utvikle dette mer og etablerer nå en egen seksjon for innsatsledelse. Brann & Redning synes dette virker veldig spennende og fremtidsrettet og tok derfor kontakt med avdelingsleder beredskap, Ståle Fjellberg for å høre mer om endringene de nå har gjort i organisasjonen sin.  

  • Seksjon innsatsledelse er en av flere seksjoner vi har på beredskapsavdelingen, men det er jo første gang man ser denne type organisering i brann-Norge så langt jeg vet, forklarer Fjellberg. – Vi har latt oss inspirere fra politiet, som har egen seksjon for sine innsatsledere i vårt politidistrikt. Vi håper at også vi klarer å skape et nytt fagmiljø, erfaring og kunnskap innenfor «faget» innsatsledelse med etableringen av egen seksjon. Samtidig mener vi at seksjonen vil være med på å utvikle kompetanse ikke bare innenfor innsatslederrollen, men også bidra til utvikling og trening av våre utrykningsledere, både heldig og deltid, sier Fjellberg.  

Seksjonen vil ledes av Rune Hundere som kommer til Rogaland brann og redning med lang fartstid fra politiet, mange av dem som innsatsleder i Oslo politidistrikt.  

  • Han har en spennende bakgrunn og den treffer veldig bra når vi ser på erfaringene og kunnskapene han besitter ifra Oslo. Det er veldig bra for avdelingen å få inn en slik kompetanse til en slik rolle som skal jobbe innenfor innsatsledelse i både daglig og operativ drift.  

DEKKER STORT OMRÅDE 

Dagens faste innsatsledere vil ligge inn under egen seksjon, men fortsatt følge hver sin brigade i turnus med ansvar for innsatsledelsen i regionen. I tillegg er det etablert egen overbrannmesterstilling med personalansvar på hovedstasjonen Stangeland.  

  • Denne rollen skal også ha innsatsleder brann-kompetanse som stedfortreder. Sistnevnte vil i hovedsak fungere i innsatsleder brann-rollen ved fravær, men også der innsatsleder reiser ut på oppdrag hvor vedkommende blir lengre borte på innsatser i regionen. Da kan det etableres en ny innsatslederrolle som tar ansvar for nye hendelser.  

Fjellberg sier at en innsatsleder brann i RBR dekker et stort område og de kan ha opptil en times kjøretid en vei, så de er nødt til å ha en back-up til restberedskap.  

  • Som flere andre brannvesen hadde også Rogaland vakthavende brannsjef som rykket ut på hendelser sammen med brigadesjef/utrykningsleder. I de senere årene har vi fått en flytende overgang der vakthavende brannsjef ikke lenger kjører like mye ut på skadested, men at brigadesjefen styrer det taktiske som innsatsleder. Vi ser det er mer hensiktsmessig at vakthavende brannsjef heller kan ha ansvar for strategisk nivå, med blant annet bakenforliggende støtte til innsatsleder ute på skadested. Ved større hendelser etableres dette gjerne på et eget stabsrom eller i 110-sentralen, forklarer Fjellberg.  

I tillegg til seksjon innsatsledelse, har beredskapsavdelingen både egen seksjon for utrykning heltid, deltid og egen seksjon for fagutvikling og kompetanse.  

  • Når det gjelder seksjon deltid, så har vi etter å ha evaluert tidligere praksis, sett at det ble for stort ansvarsområde med kun en seksjonsleder fordelt til alle deltidsstasjonene. Vi har derfor delt det opp i to seksjoner, henholdsvis nord og sør slik at det skal bli kortere avstand og kommunikasjon direkte til ledelsen.  Disse to seksjonene har en samlet bemanning på omtrent 180 mannskaper fordelt på 7 kommuner og 12 brannstasjoner.  

Det er ikke et mål om å være best på alle områder, men vi skal absolutt gi en god kvalitet i tjenestene vi skal levere til kommunenes innbyggere. Herunder stadig søke etter områder vi kan endre oss på, og la oss inspirere der vi ser et potensiale for utvikling, uttaler avdelingsleder beredskap i Rogaland brann og redning, Ståle Fjellberg (foto: RBR). 

EN KULTUR FOR UTVIKLING 

På utrykning heltid er det 139 mannskaper tilknyttet seksjonen, i tillegg kommer seksjonens ledelse og støttefunksjoner. RBR har fire heltidsstasjoner i Stavanger og Sandnes pluss brannstasjonen på Bryne som er bemannet på dagtid, med hjemmevakt på kveld og natt.  

Fjellberg forteller at det i dag jobbes med en ny beredskapsanalyse og ny brannordning for vårt ansvarsområde. Dette kan innebære flere endringer i brannstasjonsstrukturen, blant annet er det tidligere pekt på en ny heltidsstasjon for å dekke Time og Klepp.  

  • Det er for tidlig å si at det blir slik, men det vil nok være et av forslagene som må sees nærmere på når tiden for ny brannordning i regionen kommer, sier Fjellberg. – I tillegg kan det også nevnes at vi har tjenesteavtaler med kommunene Egersund, Bjerkreim og Hjelmeland. Disse forplikter oss til å ha ansvar for overordnet vakt og innsatsledelse, samt fagansvar for beredskap og forebyggende avdelinger.  

På spørsmål om hvor han ser for seg at avdelingen hans og RBR er om fem år, legger han ikke skjul på at han håper de er et fremtidsrettet brannvesen som tilegner seg kunnskap og rutiner i takt med de utfordringene som samfunnet stiller.  

  • Det er ikke et mål om å være best på alle områder, men vi skal absolutt gi en god kvalitet i tjenestene vi skal levere til kommunenes innbyggere. Herunder stadig søke etter områder vi kan endre oss på, og la oss inspirere der vi ser et potensiale for utvikling. Å ha en god kultur for utvikling er sunt for virksomheten, da unngår man å havne på etterskudd innenfor både fagutvikling og måten vi håndterer hendelser på, avslutter Fjellberg.  

Rogaland brann og redning dekker et stort område og det vil i tillegg til innsatsleder brann være en stedfortreder som kan dekke opp restberedskap (foto: RBR). 

 

FAKTA OM ROGALAND BRANN OG REDNING:  

Rogaland brann og redning IKS består av kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

16 brannstasjoner.  

426 ansatte, ledet av brann og redningssjef Razmus Viggen. 

Ca. 5.000 hendelser i året.