Category: Diverse

1 2 3 121 10 / 1201 POSTS
«KAPTEINEN I KOMPANI LAURITZEN DRILLER BRANNFOLK»

«KAPTEINEN I KOMPANI LAURITZEN DRILLER BRANNFOLK»

«KAPTEINEN I KOMPANI LAURITZEN DRILLER BRANNFOLK» Brann & Redning sin medarbeider med følge, ble 8. november invitert til Mosseregionen interko [...]
ET LENGRE LIV I BRANN -OG REDNINGSYRKET 

ET LENGRE LIV I BRANN -OG REDNINGSYRKET 

Historisk sett har yrker med uvanlig fysisk eller psykisk belastning, eller med krav som normalt svekkes med alderen, hatt særaldersgrenser. Fremtiden [...]
HVORFOR HAR VI MANUELLE MELDERE? 

HVORFOR HAR VI MANUELLE MELDERE? 

Landets brann- og redningsvesen har til oktober i år unødig rykket ut mer enn 2500 ganger etter at noen med vilje eller ved uhell har trykket på en ma [...]
KAN VR- TEKNOLOGIEN ERSTATTE DAGENS VARME RØYKDYKKERØVELSE, DERMED REDUSERE KREFTRISIKOEN HOS BRANNKONSTABLER?

KAN VR- TEKNOLOGIEN ERSTATTE DAGENS VARME RØYKDYKKERØVELSE, DERMED REDUSERE KREFTRISIKOEN HOS BRANNKONSTABLER?

I vår bacheloroppgave ved Høyskolen på Vestlandet (HVL) har vi gjennomført en undersøkelse med VR-trening for norske brannkonstabler sammen med veiled [...]
BRANN OG REDNING UNDER PANDEMIEN

BRANN OG REDNING UNDER PANDEMIEN

DA NORGE STENGTE NED Hvordan håndtere samfunnskritiske funksjoner under en langvarig pandemi som påvirker hele samfunnet er et viktig spørsmål å ad [...]
HØY AKTIVITET PÅ GAMLE GRØNLAND BRANNSTASJON 

HØY AKTIVITET PÅ GAMLE GRØNLAND BRANNSTASJON 

Brannmuseet i Oslo som holder til i gamle Grønland brannstasjon tar ikke bare vare på Oslos brannhistorie med utstillinger og gamle brannbiler. De stå [...]
DELTIDSBRANNVESEN LEDES IKKE AV AMATØRER 

DELTIDSBRANNVESEN LEDES IKKE AV AMATØRER 

«Brann og redning kan ikke ledes på deltid» var overskriften fra et nylig publisert debattinnlegg fra Samfunnsbedriftene og Fagforbundet. Det inntrykk [...]
UTFORDRING RUNDT NYE KUMLOKK 

UTFORDRING RUNDT NYE KUMLOKK 

Nye kumlokk kunne ført til store konsekvenser da det brant i Hamar sentrum fordi Hedmarken brannvesen ikke hadde verktøy til å åpne lokkene. Nå har He [...]
BRANN I AVANT KOMPAKTLASTERE

BRANN I AVANT KOMPAKTLASTERE

Kompaktlastere fra Avant har forårsaket flere branner i fjøs med tap av mange dyr og bygninger. Brannene har medført store belastninger for bonden og [...]
Reagerer kvinner og menn ulikt på varmestress?

Reagerer kvinner og menn ulikt på varmestress?

Kvinner fryser lettere enn menn, ifølge vitenskapen. Men hvordan tåler kvinner varmestress i forhold til menn? Svaret kan bidra til bedre bekledning f [...]
1 2 3 121 10 / 1201 POSTS