Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

HomeFagstoff

Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

Pilotforbundet i Parat har i mange år kritisert myndighetene for mangel på røykdykkere ved norske flyplasser. Nå er det mye som tyder på at dette blir løst. Leder for flysikkerhet i Pilotforbundet, Jens Salt, sier de har støtte i oppdatert EU-regelverk, og har fått innsyn i et høringsinnspill fra Luftfartstilsynet som vil endre dagens praksis.

Leder for flysikkerhet i Pilotforbundet, Jens Salt, sier EU-regelverket har presiseringer som gir klare føringer for at det skal være røykdykkere ved norske flyplasser.
– Vi har i flere år, sammen med Delta Luftfart, jobbet for å få tilbake sertifiserte røykdykkere på flyplassene. Nå mener vi at en oppdatert tolkning av EU-regelverket støtter vårt syn, noe som bør føre til at Avinor endrer sin praksis på dette området, sier Salt.
 
Innsyn i høring fra Luftfartstilsynet
Han har også bedt om- og fått innsyn i en begrenset høring Luftfartstilsynet har sendt til blant annet Avinor.
– Vi er veldig glade for at Luftfartstilsynet har tatt tak i denne saken, og kan ikke lese den på annen måte enn at kravet om røykdykkerkompetanse nå blir gjeninnført på norske flyplasser. Høringsfristen er satt til 1. mars, men for oss er det tydelig at Luftfartstilsynet har bestemt seg for å stramme inn dagens regelverk, sier Salt.
 
Pilotforbundet ønsker nå å jobbe konstruktivt med Luftfartstilsynet og Avinor i denne saken.
– Det er mange små flyplasser i Norge, og vi som en ansvarlig aktør i norsk luftfart vil bidra til å finne praktiske løsninger. I første omgang må det på plass en enighet med Avinor om hvordan kompetansehevingen skal implementeres, sier han.
 
Tolkning av EU-regelverket
Salt sier EU-regelverket ikke bruker ordet «røykdykker», men gir klare retningslinjer for hvilken kompetanse som kreves av brann- og redningspersonale på flyplassene.
– Reglene beskriver opplæring og kompetanse til redning og brannslukking i miljø med høy temperatur, og med bruk av verneutstyr i røykfylt miljø. Herunder skal brannmannskap også kunne hjelpe skadde og funksjonshemmede passasjerer ut av flyet. I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som forvalter lovverket, et lovverk som sier at det kun er røykdykkere som kan utføre denne type arbeid, sier Salt.