Ny turnus: Bytter ut delte skift, til fordel for flere døgnvakter.Fornøyde mannskaper: Stabssjef Cristian Kjeldal (i midten) ser frem til å teste ut den nye turnusen som tas i bruk til høsten.

HomeDiverse

Ny turnus: Bytter ut delte skift, til fordel for flere døgnvakter.

Den 1. september går Nedre Romerike brann og redning (NRBR) over på ny turnus. Med en visjon om å gi økt kompetanse og de ansatte en mer familievennlig skiftplan, var dette en sak som fanget artikkelforfatterens interesse og måtte undersøkes nærmere.

Jørgen Lie
Brann & Redning

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har i dag seks brannstasjoner og dekker totalt rundt 210 000 innbyggere. Bjørkelangen og Løken i Aurskog-Høland kommune er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo, Lystad og Lørenskog har kasernerte mannskaper. Lørenskog er også virksomhetens hoved-brannstasjon hvor også innsatslederne for Romerike er plassert.

Tidsskriftet har vært i kontakt med Christian Kjeldal som er Stabssjef i NRBR. Han stilte velvillig opp og kunne utdype mer om bakgrunnen og prosessen rundt turnusendringen.

-Hva slags turnus er det NRBR har i dag og hvorfor velger dere å endre den?

«Vaktstyrken jobber i dag 48 t helgevakt, 24t søndag kveld til mandag 17.00. Resten av uken er fordelt i dag og kveldsvakter med overlapp 08.00 og 17.00.
Denne turnusen oppleves mindre familievennlig da det er overlapp i kjernetiden av henting og levering i skole/ barnehage, samt fritidsaktiviteter. I tillegg er det ofte utfordringer ved å gjennomføre planlagte øvelser og kompetanseutvikling, da tidsrommet 08.00 – 17.00 ofte blir spist opp av «ABA» og andre oppdrag.»

– Er det noe positivt med turnusen dere har gått som vil bli tatt med videre?

«Forskjøvet helg der mannskapene går på 17.00 fredag og jobber 48t får gode tilbakemeldinger. Dette gjør at det kun er en av fire helger som beslaglegges 100%. Vi beholder denne helgeløsningen i ny vaktordning ved at helgen «forskyves» og det kommer en dagvakt fredag, og kveldsvakt søndag.
I tillegg har et vaktskifte 17.00 sikret at man har tilgjengelige mannskaper ved større hendelser, sier Kjeldal.

Ny turnus: Færre delte vakter og mer døgn. Bibehold av 48.t helg fra fredag 17:00 til søndag 17:00. Gammel turnus over og ny under.

 

– Hva håper dere å oppnå med den nye turnusen?

«Visjonen for den nye turnusen er: «Økt kompetanse og mer familievennlig». I det så ligger det en forventning om at vi skal ha mer kvalitet i treningstimene våres på vakt, samt at turnusen skal være mer familievennlig for de ansatte.
I tillegg har det vært et viktig prinsipp at de ansatte selv skal ha medvirkning i sin turnusplan. Døgnvakter har vært et ønske fra mannskapene i lang tid i NRBR. Nå er det på tide at vi lytter til mannskapenes perspektiver, påpeker Kjeldal.

– Hvordan har prosessen startet og hvordan har samarbeid mellom virksomhet og tillitsvalgte fungert?

«Dette har vært en medarbeider initiert prosess med høy medvirkning fra de ansatte og tillitsvalgte. Prosjektgruppa har bestått av meg selv, turnusplanlegger og to brannkonstabler. I tillegg er det en referansegruppe med representanter fra ulike nivåer i NRBR som blir påvirket av endringen. Dette sørger for god forståelse og forankring i hele organisasjonen.

I første omgang kartla vi den generelle oppslutningen rundt å endre turnus. Deretter hadde vi en undersøkelse på den forslåtte døgnturnusen. Denne kartleggingen viste at over 90% av mannskapene ønsket en endring til døgn. Det var kun 4% av mannskapene som var negative til endringen. Med andre ord er dette en endring som er initiert fra de ansatte og har høy oppslutning.

Mer effektiv tid til kompetanseheving og øvelser er noe man håper den nye turnusen vil tilrettelegge bedre for. Foto: NRBR.

Endringen til døgnturnus skal evalueres etter 1,5 år. Det blir da spennende å se om vi har nådd målene vi satte oss, og- eller om det skal endres ytterligere. Uansett tenker jeg at medbestemmelse og dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er nøkkelen for å lykkes», avslutter Kjeldal.

Tidsskriftet takker Kjeldal for praten og ønsker han og resten av mannskapene i NRBR lykke med den nye turnusen.