Tag: Utdanning

1 2 3 9 10 / 85 POSTS
52 brannvesen bidrar til ny utdanning

52 brannvesen bidrar til ny utdanning

Fagskoleprosjektet i DSB er denne høsten på reisefot for å møte dagens ansatte og høre deres synspunkter på planene for fagskolen som er under etabler [...]
Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering

Arbeidsprosessen med denne oppgaven har vært svært interessant og spennende, men også til tider krevende. - Vi har opplevd ved flere anledninger at [...]
Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Strøm av ideer til gode løsninger for framtida

Fagskoleprosjektet: Det sier Morten Støldal som er avdelingsleder kompetanse og rapportering i DSB og prosjekteier for etablering av fagskole. - [...]
Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Alle kan søke Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å [...]
Ny utdanning for deltidsmannskaper

Ny utdanning for deltidsmannskaper

Carsten er fra Lena på Østre Toten med bred erfaring fra beredskapsarbeid. Han har vært utrykningsleder i Østre Toten brannvesen, undervist ved Sivilf [...]
Tilbakemeldinger fra elevene og justering av utrykningslederkursene

Tilbakemeldinger fra elevene og justering av utrykningslederkursene

Det ble i 2016 gjennomført 3 utrykningslederkurs del A og B med til sammen 59 deltakere. På utrykningslederkurs del C, som er mer teoripreget, var [...]
Utdanning av utrykkingsleiere i Sogn og Fjordane

Utdanning av utrykkingsleiere i Sogn og Fjordane

Det vart sendt ut spørsmål til alle brannvesena  i Sogn og Fjordane om kva behov dei hadde for denne utdanningen. Svara som vi fekk, var at d [...]
Stor interesse rundt fagskolen

Stor interesse rundt fagskolen

Fagskolen har sin bakgrunn i NOU ”Ny utdanning for nye utfordringer” som ble utarbeidet i 2012. Ut fra en helhetlig vurdering anbefalte utvalget [...]
Høy kvalitet på utrykningslederkurset

Høy kvalitet på utrykningslederkurset

Lederutdanningene Beredskapsutdanning 1 og 2 ble i 2015 erstattet med Utrykningslederkurset. Nå er femte kurset gjennomført og evalueringene er ve [...]
Økt og bredere kompetanse

Økt og bredere kompetanse

Studien skisserer en fremtid for brann- og redningstjenesten med andre type oppgaver og en bredere involvering i samfunnet enn i dag. Endringene v [...]
1 2 3 9 10 / 85 POSTS