Kategori: Diverse

1 117 118 1191190 / 1190 POSTS
NM på ski for yrkesbrannfolk

NM på ski for yrkesbrannfolk

Ser vi tilbake på første gang vi var på Lillehammer, har det skjedd en stor utvikling både når det gjelder løyper og arrangement. Vi startet på Birkeb [...]
Nordnorsk mesterskap i fotball

Nordnorsk mesterskap i fotball

I programmet var det hilsen fra ordfører Alvhild Yttregard og fra brannsjef Reidar Tønnesen, som ønsket alle velkommen til Nordens Paris. I år var det [...]

Nye brannstasjoner i Sandefjord og Larvik

Den nåværende brannstasjonen i Sandefjord er fra 1904 og ligger midt i Sandefjord sentrum. Stasjonen er meget trang og nedslitt og Arbeidstilsynet kon [...]

Isocyanater – en stor helserisiko

Isocyanater er et samlenavn for en gruppe stoffer som brukes ved fremstilling av plast, maling og lim. De fungerer som herdemiddel for maling og lim o [...]
Brannmannskaper går til rettssak

Brannmannskaper går til rettssak

Flyttingen er en del av omorganiseringen og effektiviseringen som er knyttet opp mot ny brannordning. Selv om de har maritim bakgrunn, har de startet [...]
Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Dette er ett av flere eksempler på hvordan man lokalt innretter seg for å tilfredsstille krav i henhold til "Forskrift om organisering og dimensjoneri [...]
Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

Ambulansetjeneste i fylkeskommunal regi

I 1977 startet omorganiseringen, noe som førte til en reduksjon av ambulanser fra 51 til 22. Tjue år seinere, i 1997, er alle tjenester innlemmet i de [...]
Hjertestarter i brannbilen

Hjertestarter i brannbilen

Hjertestarteren er en gave fra Lions og den vil være på mannskapsbilen på Kvernevik brannstasjon. l store deler av Sola, Randaberg og Rennesøy vil man [...]
Brannmann fikk fartsbot

Brannmann fikk fartsbot

 Brannmannen fra Klepp fikk melding om brann på sitt arbeidssted og rykket ut til brannstedet i sin privatbil med nødblinklysene på. Underveis bl [...]
Væskebalansen

Væskebalansen

Vann er det beste å drikke i det daglige, leskedrikker er bedre enn ingenting. Den enkleste måten å teste om du har drukket tilstrekkelig mye, er å sj [...]
1 117 118 1191190 / 1190 POSTS