Millionbrann på Myre

HomeDiverse

Millionbrann på Myre

Lørdag 3. oktober ble Myre-samfunnet i Øksnes kommune i Vesterålen vitne til at hjørnesteinsbedriften, fiskefôrbedriften BioMar, ble flammenes rov. Verdier for et titalls millioner kroner gikk tapt da den brant ned til grunnen. Mannskaper fra Myre, Bø, Hadsel og Sortland brannvesen samt mannskaper fra KIV "Andenes" deltok i slokkingen. På det meste var rundt 100 personer med på slokkingsarbeidet, uten at bedriften lot seg redde.

I følge rapporten fra Øksnes brannvesen, står det å lese at vaktsentralen i Bø i Vesterålen fikk første melding inn kl. 21.25 om «trolig» brann i tavlerom på fiskefôrbedriften BioMar. Vakthavende brannbefal i Øksnes varsles samtidig med lensmannen. Tre minutter senere får vaktsentralen beskjed om å utløse full alarm, samtidig som Vesterålskraft varsles. Lensmannen oppfattet ikke meldingen, og var ikke på stedet før kl. 23.03, en og en halv time etter at brannen ble meldt første gang. Da brannvesenet på Myre ankom brannstedet, veltet røyken ut fra bedriften og vakthavende brannbefal besluttet å be om assistanse fra nabobrannvesenet på Sortland. Nærmere 40 minutter senere kommer hjelpen fra Sortland, og det rekvireres røykdykkere fra Hadsel og Bø kommuner.

 

Eksplosivt

Brannen utviklet seg svært så raskt og den kraftige røykutviklingen førte til at røykdykkerne fra Myre og industrivernet til BioMar måtte trekke seg raskt tilbake. Etter dette spredte brannen seg rundt i bedriften, uten muligheter for brannvesenet til å slokke brannen. Allerede på dette tidspunktet var brannen ute av kontroll. Søndag kl. 15.30 melder vakt- havende brannbefal i Øksnes at brannen er slokket. Mannskapet trekker seg tilbake og det er tid for klargjøring av utstyr.

Øksnes brannvesen 

Øksnes brannvesen består av deltidsansatt personell uten noen form for vaktberedskap. Det er kun vakthavende befal som er i beredskap. Det tok derfor rundt 15 minutter før alle ledd i brannvesenet var intakt. Bedriften BioMar har et industribrannvern med en beredskapsstyrke på hvert skift. I BioMars pressemelding heter det at de to som var på vakt i kontrollrommet på branntidspunktet, var begge røykdykkere. Den ene var sågar utdannet skadestedsleder. Direktør Svein Arne Abelsen sier i pressemeldingen at det skadeforebyggende og utstyrsmessige ved bedriftens brannberedskap er således langt bedre enn offentlige krav.

Uenighet 

Etter brannen har det brutt ut verbal uenighet mellom BioMar på den ene siden og Øksnes kommune ved brannsjefen på den andre side. Et annet forhold som også har vakt en viss oppmerksomhet etter brannen, er varslingen av vakthavende politi fra vaktsentralen i Bø, som også er 110-sentral for regionen. I rapporten står det at politiet ble varslet kl. 21.21, med melding som kunne oppfattes dit hen at brannen var slokket. leder ved 110-sentralen i Bø, Jorunn Johnsen tilbakeviser imidlertid kritikken fra vakthavende lensmannsbetjent Oddgeir Valle. Til avisen Lofoten sier Johnsen at de først fikk melding inn til 110-sentralen kl. 21.25. Hvordan kan vi da varsle politiet kl. 21.21, spør hun. Vaktsentralen hevder videre at meldingen de fikk fra bedriften var så diffus at vedkommende som ringte, trodde, mente og trodde, avslutter hun i en kort kommentar til Lofotposten.

– Vi må bare ta til etterretning at det ikke er enighet mellom brannvesenet, politiet og vaktsentralen om hvilke beskjeder som ble gitt. Faktum er at meldingen fra BioMar ble ringt inn til 110-sentralen, og meldingen var ifølge vår mann i kontrollrommet klar. Når vi ringer 110-sentralen og varsler brann, så er det brann. Da kan man ikke vise til tidligere problem med feilmeldinger fra bedriften, sier direktør Abelsen.

Arbeidet med å bygge opp bedriften pågår for fullt. Men det er ikke tvil om at brannen i bedriften har satt sine spor i lokalsamfunnet. At brannvesenet ikke var utstyrt og dimensjonert for å takle en slik brann som denne, har Øksnes kommune tatt til etterretning. To uker etter brannen var en helt ny Volvo mannskapsbil på plass i kommunen til stor glede for de lokale brannmannskapene.

Sen varsling 

Lensmannsbetjent Oddgeir Valle ved Øksnes lensmannskontor på Myre leder etterforskningen i forbindelse med storbrannen natt til 4. oktober. Det var han som fikk den uklare førstemeldingen fra 11 0-sentralen, og møtte derfor ikke opp på brannstedet før 90 minutter etter at brannen startet.

«Brannmannen» har spurt Valle om hva brannårsaken på BioMar var? – Det som er helt klart er at brannen startet i hovedtavlerommet. Her går det milevis med kabler på kabelbroer, gjennom vegger og tak. Dette kan nok være årsaken til at brannen spredte seg så fatalt, uten at jeg med helt sikkerhet kan påpeke utfallet, sier Valle. Han kjenner ikke til om det forelå brannsynsrapport fra brannvesenet i Øksnes med eventuelle feil og mangler. På en slik bedrift skal det gås brannsyn hvert år. Valle opplyser at deler av tavlerommet vil bli oversendt til Kripos for videre undersøkelser. Dette vil gi lensmannen god hjelp i etterforskningen. 
– Selv om det oppsto en del uheldige omstendigheter rundt varslingen og oppstarten av brannen på BioMar, vil jeg berømme mannskapene for det arbeidet som ble utført i forbindelse med slokkingen. Det var en svært vanskelig oppgave som brannmannskapene stod ovenfor og ved hjelp av mannskaper fra forsvaret og nabokommunene, klarte man å slokke brannen i rimelig tid, avslutter Valle.

 

Publisert: 08-12-1998

COMMENTS