Brannfolk i streik

HomeDiverse

Brannfolk i streik

I Essex i England er nå brannfolkene inne i en langvarig streik. Streiken gjelder ikke misnøye med lønns- eller arbeidsvilkår, men er et resultat av politikernes ønske om nedskjæringer i brannvesenet. Streiken i Essex er en av mange streiker mot nedskjæringer blant brannfolkene i England de siste årene.

The Fire Brigades Union (FBU) som organiserer 52000 brannfolk i England, Skottland og Nord-Irland har nå gjennomført deres 31. dag med streiker i Essex. Flere steder i England ønsker politikerne å redusere mannskapsstyrken og fjerne operative biler i brannvesenet som et resultat av reduserte overføringer fra staten til fylkene som driver brannvesenet i England.

Den første av streikene ble gjennomført i Merseyside i 1995 da brannsjefen der ønsket å spare 702.000 pund ved å redusere mannskapsstyrken med 10 mann ved naturlig avgang og redusere de årlige fridagene for brannmannskapene. FBU la fram forslag til alternative innsparinger for å unngå en dårligere brannberedskap. FBU gjennomførte den gangen åtte nitimers streiker og tjueen 24-timers streiker i løpet av en periode på ni måneder. Streikene innebærer at brannmannskapene er i full streik og ingen type oppdrag blir utført, heller ikke utrykninger til reelle branner eller ulykker.

Under streikene har et militært kompani fra Royal Regiment of Fusiliers stått for brannberedskapen med sine mer enn 50 år gamle brannbiler. Streiken i Merseyside endte med en nesten full seier for FBU takket være stor støtte fra befolkningen og 100 prosent oppslutning fra mannskapene. I Essex har politikerne ved flere anledninger de siste årene ønsket å redusere mannskapsstyrken fra 928 til under 900 og fjerne operative biler i brannvesenet. Alle disse forsøkene har blitt avvist av FBU. l april i år foreslo politikerne i the Combined Fire Authority (CFA) i fylket å spare 1,2 millioner pund ved å kutte brannvesenet med 36 jobber og en snorkel samt to skumbiler. FBU holdt straks en votering med flertall for streik og CFA fant midler til å opprettholde 20 av jobbene. CFA ønsker likevel å gjennomføre noen nedskjæringer selv om FBU har avdekket at CFA sitter med 26 millioner pund i reserver på fond.
Lederen av CFA, labour-politikeren Tony Wright har som et svar på FBUs streik uttalt at hvis brannfolkene ønsker krig, så skal de få det. CFA har truet alle brannmannskaper som deltar i streik med oppsigelser og etter streiker har brannmannskaper blitt utestengt fra sine arbeidsplasser.

Nedskjæringene i overføringene fra staten til fylket startet under den konservative regjeringen og har fortsatt med Labour-regjeringen. For FBU har det vært av stor viktighet å bekjempe nedskjæringene rundt om i England slik at man kan fortsatt opprettholde en tilfredsstillende brannberedskap som ivaretar sikkerheten både for innbyggerne og brannmannskapene selv.
I Surrey så det også ut til å gå mot en streik. De foreslåtte nedskjæringene var her på 28 heltidsjobber, 24 deltidsjobber og tre mannskapsbiler. Denne saken ble løst uten noen nedskjæringer.
I det «Brannmannen» går i trykken, er samtaler på gang mellom FBU og CFA i Essex.

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS