Lærlinger i ambulansefaget

HomeDiverse

Lærlinger i ambulansefaget

Fem elever ved Os videregående skole har fra september måned fått en innføring i ambulanseyrket ved Bergen brannvesen.

Opplegget er et samarbeid mellom Bergen brannvesen og Haukeland sykehus, og det er Hordaland fylke/ Haukeland sykehus som har ansettelsesansvaret for de fem elevene.
De har alle gjennomført grunnkurs i Helse og sosialfag og VK1 i ambulanse- faget, og skal i løpet av de neste to årene gjennomføre læretiden ved brannvesenet.

Det første året vil hovedsakelig bli brukt til opplæring i ambulansefaget ved Bergen brannvesen, men de skal også ut å få ta del i hjemmesykepleiens arbeidsfelt, sykehusarbeid, akuttmottak med mer. Alt dette skjer i henhold til læreplan for videregående opplæring og opplæring i bedrift ambulansefaget. Det andre året vil i alt vesentlig grad bli viet til aktiv deltagelse i ambulansekjøring.
Internt i Bergen brannvesen er det opprettet en veileder i hver brigade, pluss at jan Helge Alvær er overført på dagtid frem til neste sommer. Han skal blant andre oppgaver ha det daglige ansvaret for at elevene får den oppfølging de har krav på i henhold til de læreplaner som foreligger.

Bergen brannvesen er fremdeles ikke godkjent som opplæringsbedrift, men dette er en diskusjon som ikke er avsluttet. Det er Haukeland sykehus som har den formelle godkjenningen med Bergen brannvesen som samarbeidspartner.
Etter de neste to årene med et omfattende program, skal våre fem elever kunne gå opp til fagprøve og få fagbrev som ambulansepersonell.
Bergen brannvesen ser på oppgaven som spennende og ønsker de fem lykke til i en spennende opplæringsfase og ikke minst til et spennende framtidig yrke.
«Brannmannen» vil også ønske elevene lykke til og vil komme tilbake med en rapport etter å ha fulgt utviklingen under opplæringsfasen om et års tid.

 

Publisert: 08-09-1998

COMMENTS