Mens du venter på ambulansen

HomeRedning

Mens du venter på ambulansen

For ett år siden startet seks kommuner i Midt-Troms pilotprosjektet “Mens du venter på ambulansen” hvor brannmannskaper skal være førstehjelpere.

Gode resultater etter ett år

Stiftelsen Norsk Luftambulanse står bak pilotprosjektet, som nå har nå vært driftet i litt over et år. Vi nærmer oss 50 utrykninger noenlunde jevnt spredt i tid og geografi. Hovedsakelig har utrykningene omhandlet alvorlige symptomer som pustebesvær, bevisstløshet og brystsmerter. Vi har flere hendelser med livløshet der førstehjelperne har iverksatt livreddende førstehjelp i kraft av DHLR og assistert ambulansepersonellet. Ved et av disse tilfellene lykkes førstehjelperne i å starte hjertet og pasienten overlever! Ambulanse var ved dette tilfellet nesten 30 minutter unna. 
Totalt har vi nå 15 brannkorps operative med førstehjelpere. Varsling skjer via personsøkere og UMS-melding på mobiltelefon. Personellet møter på stasjon og får via interkommunal legevaktsentral (LV) opplysninger om hvor de skal og hva som er aktuelt. Førstehjelperne tar deretter ny kontakt med LV etter ankomst pasient, og gir da en beskrivelse av situasjon, iverksetter behandling og mottar veiledning.

Hovedhensikten med førstehjelperne er å danne et mer finmasket akuttmedisinsk sikkerhetsnett, for på den måten å sikre pasienten god og livsviktig hjelp de første kritiske minuttene. Det er et mål at ordningen bidrar til økt opplevelse av trygghet for befolkningen. 
Norsk Luftambulanse er nå i gang med planleggingen av flere piloter i prosjektet ”Mens du venter på ambulansen”. Målsettingen er at vi i løpet av neste år skal ha førstehjelpergrupper i beredskap også i andre deler av landet, i tillegg til at det kan bli aktuelt å utvide prosjektet i Troms.

Her er de primære oppgavene førstehjelperne har hos pasienten:

  1. De ankommer tidlig og gir dermed ro til en stresset pasient. Mindre stress reduserer belastningen på hjerte og behovet for oksygen. Kraftig redusert ventetid på hjelp merkes for pasienten!
  2. De tilstreber at pasienten holder frie luftveier ved nedsatt bevissthet.
  3. Øker tilgangen på oksygen ved å iverksette O2-behandling.
  4. Iverksetter hjerte- og lungeredning ved livløshet.
  5. Kobler til hjertestarter ved livløshet og bevisstløs med unormal pust.
  6. Forebygger nedkjøling.
  7. Stanser pågående blødninger.
  8. Bistår ambulanse, 113 og legevakt

Gode tilbakemeldinger

For ca. tre og et halvt år siden, var jeg på besøk på den lokale ambulansestasjonen i Finnsnes. Der satt to fra ambulansen, May-Lill Klaudiussen og Thomas Hansen. Vi snakket om nettopp fordelen med å ha et godt samarbeid mellom ambulanse og brann. Med den erfaring jeg har fra Danmark, hvor jeg kjørte både sykebil og var brannmann i København, var jeg ikke i tvil om hvor fornuftig dette måtte være. Samtidig snakket vi om de store og lange avstander det er her oppe i nord og spesielt på Senja. Og om man ikke kunne bruke brann oftere på ulykker. Samtidig fungerer ikke trippelvarslingen så bra som jeg vil mene det kan gjøres. Da er det viktig at det er et bra samarbeid mellom brann og ambulanse, så vi blir bedre til å tenke på at vi er der for hverandre.

Ganske kort etter denne samtale, er Thomas i kontakt med folk i fra Norsk Luftambulanse, som forteller hvordan det fungerer i Sverige (First Responder-prosjektet), hvor brannmennene blir kalt ut på førstehjelpsoppgaver. De hadde nettopp har vært i Sverige og sett på hvordan det fungerte der. Thomas startet opp en dialog med Norsk Luftambulanse omkring det samme problem vi har i Midt-Troms, med lange ventetider på en ambulanse. Dette ble startskuddet til et prosjekt som May-Lill og Thomas startet opp, med økonomisk og faglig støtte fra Norsk Luftambulanse. Første møte ble i juni 2009 på Finnsnes, hvor kommunene Lenvik, Berg, Tranøy, Torsken, Dyrøy og Sørreisa møtte og fikk informasjon om hele prosjektet.

Etter at vi ble ferdig med opplæringen av mannskapene i Lenvik kommune har det stort sett vært bare positive tilbakemeldinger. Og hvis der har vært problemer med et eller annet, da har kontakten til Thomas og May-Lill vært helt perfekt. Mannskapene føler seg trygge for oppfølgingen har vært der etter hver hendelse. Noe som i et slikt prosjekt er meget viktig.

Erik Jensen, brannmester 
Lenvik brannvesen


 

Gir økt trygghet

– Etablering av førstehjelpergruppe i bygda vår har skapt trygghet. Den tryggheten er avgjørende for at jeg fortsatt kan bo her. Det sier Lillemor Gudmundsen som fikk livsviktig hjelp av brannmannskapene da hun fikk pusteproblemer. 
Gudmundsen er tidligere kreftoperert og har fått flere akutte anfall med pustebesvær. Sist gang det skjedde kom fem brannmannskaper etter få minutter. De ga henne oksygenbehandling og tok seg av hennes mann som også var redd. 
– Helt fantastisk, sier hun og vet ikke hvilke godord hun skal bruke om hjelpen.

Viktig ressurs
– For oss er førstehjelperne en viktig ressurs. Spesielt når pasienten er alene har det stor verdi å kunne gi hjelp i påvente av ambulanse. Det sier fagleder Marit Storli ved den interkommunale legevakta som har beredskapen i de seks kommunene som inngår i pilotprosjektet.
Legevakta slår alarm til førstehjelperne når det er melding om alvorlig syke og det er en viss avstand til nærmeste ambulanse. Erfaringene så langt er at beredskapen fungerer og at mannskapene gjør en god jobb. Tilbakemeldingene fra pasientene er entydig positive, sier Storli.

Kilde: Norsk Luftambulanses magasin


 

Fakta:
Mens du venter på ambulansen
Deltagende kommuner: Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa og Dyrøy. 
140 førstehjelpere opplært. 
16 timers grunnopplæring. 6 timers årlig vedlikeholdstrening.
Utstyr: Akuttsekk, hjertestarter, oksygenutstyr, håndsug med slange og sugekateter, bandasjemateriell. Egen bekledning og vest er innkjøpt til førstehjelperne.
Førstehjelperne betales timelønn av kommunene for opplæring og utrykninger.

Erik Jensen:  
Brannmester Erik Jensen i Lenvik brannvesen var en av initiativtagerne til prosjektet (foto: Tom Hanssen, NLA).

COMMENTS