Anbefaler kurs med og uten røykdykking

HomeDiverse

Anbefaler kurs med og uten røykdykking

Deltidsopplæring

DSB besluttet tidligere i år at røykdykking ikke skulle inngå i praksisuka fra neste år. Bakgrunnen for dette var at brannvesen, hvor et fåtall eller ingen er røykdykkere, mente at for mye tid ble brukt på røykdykking. Konsekvensen er at brannvesen med deltidsansatte må sende mannskaper på eget røykdykkerkurs på Norges brannskole eller forestå opplæringen selv. 
DSB sin beslutning har blitt kritisert. De 30 timene, som har vært benyttet til røykdykking i praksisuka, har blitt sett på som en god og kostnadseffektiv løsning for å utdanne røykdykkere.

Å sende deltidsmannskaper på opplæring i Tjeldsund blir langt dyrere. Alternativet er at opplæringen avholdes lokalt, men dette vil gi store forskjeller i kvaliteten. Med bakgrunn i dette anbefaler arbeidsgruppa at det lages timeplaner for to forskjellige praksisuker, en med og en uten røykdykking.
– Vi tror at dette er en god løsning både for mannskaper, brannvesen og myndigheter. Det krever noen organisatoriske grep for arrangørene av kursene som da må kjøre to ulike varianter av praksisuke, men vi mener dette kan løses, sier seniorrådgiver Einar Pedersen i DSB. 
 

COMMENTS