Uenige om 110-sentral

Home110/Nødnett

Uenige om 110-sentral

Brannsjefene i Lillehammer og Gjøvik vil ikke samarbeide med Hedmark om felles nødalarmsentral. Etter nøye vurdering av prosess, fakta og resultat har vi kommet til at vi ønsker å lansere en Opplandsmodell, sier brannsjef Alexander Linn i Lillehammer.

I fylkene er det i dag sentraler på Gjøvik, Lillehammer og i Elverum. Brannsjefene fra Lillehammer og Gjøvik ser for seg en framtidig løsning der tjenesten med sine 12 årsverk samles på Gjøvik. 
Det har stormet mye etter at 15 av 23 brannsjefer 6. juni stemte for en felles sentral for begge fylkene på Elverum. Blant annet har prosessen rundt dette blitt kritisert fra Gjøvik og Lillehammer sin side. Andre mener at Opplandsbyene hadde forskuttert plassering av en felles sentral i Oppland før prosessen begynte.
– Vi vil spare mellom 100.000 og 115.000 i året på modellen med Elverum. Kvaliteten er også like god ved dette forslaget, sier Anders Brusveen, brannsjef i Østre Toten kommune.

Brannsjef Karlsen på Gjøvik mener at alarmtjenesten skal handle om troverdighet, ikke bare kroner og øre. Derfor er det viktig at politikerne har to alternativer å velge mellom, sier han.
Hvis en felles 110-sentral for Hedmark og Oppland blir en realitet, vil driftsutgiftene bli tre ganger så billig, sier brannsjef i Elverum, Nils Erik Haagenrud som reagerer på utspillet fra brannsjefen på Gjøvik. – Arbeidsgruppa har etter min mening gjort en utmerket jobb, og holdt seg på et saklig og godt faglig miljø, sier Haagenrud.

COMMENTS