Utfordrende storbrann på Stokmarknes

HomeBrann

Utfordrende storbrann på Stokmarknes

- Denne gangen hadde vi god hjelp av nabobrannvesenet fra Sortland og det høydematerialet som de har. Uten dette kunne det gått mye verre. Det sier vakthavende befal under brannen på Stokmarknes lørdag 10. november, Eirik Sletten

Brannvesenet på Stokmarknes i Hadsel kommune, Vesterålen, fikk melding om brann i et forretningsbygg midt i Stokmarknes sentrum klokka 05.30 og det lokale brannvesenet var raskt på plass på stedet. Allerede da slo flammene ut fra taket, og vakthavende befal besluttet fort å be om bistand fra nabokommunen Sortland. Også naboer til forretningslokalet ble evakuert på et tidlig tidspunkt.
– Med en gang jeg hørte hva slags bygg det brant i, fikk jeg alarmert Sortland brannvesen. De har en 32-meters Bronto Skylift, og var på plass kun 40 minutter etter at alarmen gikk. Sortland ligger rundt 3 mil unna Stokmarknes, og stilte med lift og fem mann.


Hadsel brannvesen er et deltidskorps, med brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og branninspektør på heltid. Det er to stasjoner med hovedstasjon på Stokmarknes og bistasjon på Melbu. Det er dreiende vakt med fire mann på Stokmarknes. Brannvesenet fikk ny førsteutrykningsbil i 2012, og det er på trappene å bygge ny brannstasjon på Stokmarknes.


Erfaringer og utfordringer
Vakthavende brannbefal, Eirik Sletten, er glad at han kontaktet Sortland på et tidlig tidspunkt. På den måten fikk vi hjelp til å slukke i høyden, noe vi ikke ville ha klart uten dette utstyret. En vannkanon på lavett ble også brukt for å begrense brannspredningen til nabobyggene.
– Vi brukte vannkanonen og koblet skum til denne. Rundt 100 liter skumvæske ble brukt mot andre etasje, og her fikk vi ingen retenning. Også varmesøkende kamera ble flittig benyttet under brannen og under etterslukkingen. Bygget var bygd på 1920-tallet, og var ombygget flere ganger, med mange hulrom i vegger og etasjeskiller.

Blusset opp
– Vi gjennomsøkte hele bygget med varmesøkende kamera, og konstaterte at ingen plasser var det over 20 grader da vi forlot brannstedet klokka 12.30 på lørdag formiddag. Det var heller ingen røyk der klokka 17 da jeg kjørte forbi brannstedet for å sjekke. Men klokka 19 var det åpen varme og full fyr i et rom i 1. etasje. Dette ga oss nok en utfordring med å slukke brannen, som hadde blusset opp igjen. Her holdt vi på til klokka 23.30 på kvelden. Det er en lærdom at vi ikke kan stole helt blindt på et IR- kamera, selv om det er til stor hjelp under brann og etterslukking, sier overbefal, Eirik Sletten i Hadsel brannvesen.

Samarbeid
– Samarbeid på tvers av kommunegrensene, der vi utnytter hverandres utstyr, er viktig for å kunne lykkes når uhellet er ute. Denne gangen fikk vi hjelp fra Sortland, og neste gang er det kanskje vi som må trø til for å hjelpe. Beredskapen på LOFAST-sambandet er et slikt samband med vei og en rekke tunneler, der samarbeidet fungerer på tvers av kommunegrensene, avslutter Sletten.

Kompetanse
De siste årene har Hadsel brann og redning bruk ressurser på kompetanseheving på hele styrken. Denne kompetansen fikk mannskapene god bruk for under brannen.
  

COMMENTS