Unik brannhistorisk samling

HomeDiverse

Unik brannhistorisk samling

Like i nærheten av hovedbrannstasjonen finner vi " Tromsø Brannhistoriske Samling". Her møter vi Gudmund Benjaminsen, pensjonert vaktsjef med vel 35 års tjeneste i brannvesenet, nå "museumsbestyrer" nærmest på heltid.

På forhånd har vi fått vite at det takket være Benjaminsens store interesse for brannvern, i kombinasjon med hans iboende trang til å samle og ta vare på gamle gjenstander fra brannvesenet, har resultert i at ideen til et brannmuseum kunne realiseres.

For dette arbeid ble han i 1996 tildelt Tromsø bys kulturpris. Men Benjaminsen hviler altså ikke på sine laurbær, full av entusiasme og med rik detaljkunnskap om en hver gjenstand i samlingen viser han oss rundt i museumslokalene. Historier og hendelser, både av dramatisk og humoristisk karakter om hvor og hvordan gjenstandene har vært benyttet opp gjennom årenes løp kommer uavbrutt. For å begrense samlingen i forhold til disponibel plass, må vi i hovedsak nøye oss med kun å stille ut den første anskaffelsen av de ulike typer utstyr/materiell som har vært innkjøpt til Tromsø brannvesen gjennom tidene, forteller Benjaminsen.
Likevel dreier det seg om en omfattende samling. Alt fra uniformer, strålerør, røykvernutstyr, ulike vogner fra tiden før bilen gjorde sitt inntog i brannvesenet, det første telegrafbordet for mottak av brannmeldinger samt forskjellig historisk dokumentasjon er bare litt av det samlingen består i.

Her finnes utrolig mye mer og mange av våre eldre kolleger vil nok nikke gjenkjennende til flere av gjenstandene. Et stort antall skoleklasser og barnehager har også vært på besøk, opplyser Benjaminsen.
I tillegg til den historiske opplevelsen får ungene også med seg en porsjon «brannvett», forsikrer Benjaminsen og viser til den forebyggende delen i samlingen.
i senere tid er en del av lokalet innredet slik at det egner seg som møtested ved forskjellige sammenkomster. Dette har vist seg å være et populært tilbud, samtidig som det bidrar til å heve interessen for samlingen, mener Benjaminsen.
«Brannmannen» ønsker brannmuseet i Tromsø lykke til videre i arbeidet med å gi fortiden en framtid, samtidig vil vi anbefale våre lesere med familier å besøke museet. I tillegg til å øke forståelsen for brannetatens rolle i dagens samfunn, vil et besøk vekke gode minner og by på opplevelser for store og små.
De som ønsker å besøke museet, kan henvende seg på hovedbrannstasjonen i Parkgata.

 

Publisert: 08-05-1998

COMMENTS