HomeDiverse

UF- Grenland i Romania

Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Grenland (UF- Grenland) har nå engasjert seg i dette hjelpearbeidet og vil følge opp dette i fremtiden. UF- Grenland har en rekke aktive og positive medlemmer som ønsker å engasjere seg med dette arbeidet. De sprudler av glede over å kunne hjelpe kollegaer til å utføre samme jobb som oss på best mulig profesjonell måte. Våre kollegaer i Romania har stort pågangsmot og vilje til innsats, men mangler så mye utstyr. Dette gjelder alle nødetater.

Høsten i fjor ble en knallåpning for UF- Grenlands hjelpearbeid. Brannstasjonen i Onesti har i lang tid ønsket seg frigjøringsverktøy til redningsbilen de har fått tidligere. Det ble undersøkt land og strand rundt og selvfølgelig etter gratis utstyr, men det lyktes ikke. Etater som har byttet ut sitt gamle utstyr vil bruke det gamle til reserveutstyr.

Redningen for vårt prosjekt ble firmaet Verktøy A.S Industri i Oslo som forhandler NIKE redningsverktøy. De hadde et komplett demo-utstyr til oss bestående av 30 tonns saks, 5,2 tonns spreder, dobbeltvirkende sylinder på 12,2 tonn, diverse kjettinger til spreder og hydraulisk aggregat med slangetrommel. Utstyret var i topp stand og som nytt. Verktøy A.S Industri kom til oss med en meget hyggelig pris som vi kunne akseptere.

UF- Grenland med sin dårlige kassabeholdning fant en utvei for å finansiere dette. Vi fikk tilbud om en dugnadsjobb for å innkassere nødvendig kapital. Medlemmer fra alle etater stilte opp og det tok ikke mange dagene før jobben var gjort og kronene kom i kassa. Utstyret ble hentet hos forhandleren og videresendt til Romania med trailer fra Grenlandsaksjonen i Skien som står bak som den humanitære hjelpeorganisasjonen. Sist jul gikk trailer nr. 100 og 101 ned til Romania med hjelpesendinger. Grenlandsaksjonen er en frivillig organisasjon som startet opp i julen 1989. I denne organisasjonen blir hele 97 % av forvaltningskapitalen gitt til trengende i form av klær, mat, utstyr til private, sykehus, barnehjem og andre. Resten går til frakt.

UF- Grenland vil i fremtiden være engasjert sterkt på ambulanse- og akuttsiden ved sykehuset samt oppfølging av ønsker fra politiet. Vi i UF- Grenland oppfordrer alle andre i fellesutvalgene i Norge til å støtte opp om prosjektet. Har dere noe tilgjengelig utstyr som er brukbart, så ta kontakt med UF- Grenland så vil vi videreformidle dette.

 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS