HomeDiverse

Oslo brannvesen under krigen

Historielaget for Oslo brann- og feiervesen har nylig utgitt boken med denne tittelen som forteller om hvordan Oslo brannvesen klarte å unngå nazifisering og tvert imot ble en viktig brikke med utstrakt samarbeid med motstandsbevegelsen.

Flere brannfolk var direkte involvert og mange ble ofre for Gestapos virksomhet. Det fortelles mange episoder både fra det faglige og sosiale liv under krigen og det gis en kronologisk oversikt over de såkalte krigsbrannene som ble forårsaket av engelske bombefly og norske sabotører.

Brannfolkene hadde en meget utsatt posisjon. Prinsipielt skulle de redde menneskeliv og materielle verdier og på den annen side skulle de gjøre dårligst mulig arbeid under branner i foretak som produserte for den tyske krigsmaskinen.
Boka har naturlig nok spesiell interesse for brannfolkene i Oslo, men den burde også være interessant for brannfolk generelt og for de med historisk interesse. Boka er forfattet av de to pensjonerte branninspektørene Per Borg og Sverre Braaten. Den kan bestilles ved henvendelse til Historielaget for Oslo brann- og feiervesen, Grønlandsleiret 32, 0190 Oslo ( telefon: 22686142) eller Oslo brann- og redningsetat ( telefon 22369800). Boka koster kroner 100.

Historielaget holder til i gamle Grønland brannstasjon som ble bygd i 1866. I sine lokaler har den entusiastiske gjengen med pensjonister og aktive fra Oslo brannvesen samlet mange gamle klenodier. Her finnes blant annet: hestestige fra 1914, Kirkens sprøyte fra 1740, slokkesprøyte fra ca.1800, mannskapsskilt fra 1800, brannmelder fra 1866, branndirektørens sabel fra 1844, ”Jagt-sprøyte” fra 1880, røykvernutstyr fra 1875 og en mengde gamle lysbilder og fotografier. Brannordning for Christiania utstedt i København i 1714 er en av de helt spesielle klenodiene. I tillegg har historielaget en mengde annet gammelt utstyr hvorav noe står på brannstasjonene i Oslo.

Historielagets leder Per Borg sier de ønsker at museet skal være et åpent og aktivt museum hvor man tar imot skoleklasser og er med på å formidle holdninger og gir veiledning. Museumet har i så måte et godt samarbeid med forebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat. Historielaget har en målsetning om å være en del av bymuseumet i Oslo, noe som vil gjøre driften enklere og øke mulighetene for markedsføring av brannmuseumet.

Lokalene på gamle Grønland brannstasjon er i dag fyllt opp og mer plass trengs for at ting skal få komme til sin rett. Historielaget ble stiftet i 1986 og har i dag 120 medlemmer.

Brannmuseumet er åpent hver onsdag og lørdag fra kl. 11.00 til 14.00. I disse dager har man en utstilling om Oslo brannvesen under krigen. Senere planlegges det en utstilling om røykvernutstyr.
 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS