Uenighet i Narvik

HomeDiverse

Uenighet i Narvik

Leder av Fremskrittspartiet i Narvik og brannmann, Torgeir Trædal uttalte i sommer til avisen Fremover at han ønsker å åpne for privatisering av branntjenesten. Utspillet har møtt sterk motbør fra hans kolleger i Narvik brannvesen.

Nei, vi vil ikke bli privatisert, er den entydige melding fra hans kollegaer som synes Trædals utspill er uheldig i en situasjon der politikerne ser på alle muligheter for å spare penger. Da er det mange som kan la seg friste av trylleformelen «privatisering», frykter de. Narvik har et innbyggertall der man ligger akkurat på grensen til å kunne redusere vaktordning fra kasernert styrke hele døgnet og ned til kasernert på dagtid og hjemmevakt på kveld, natt og helg.

Det vil etter vår oppfatning være et klart dårligere tilbud til innbyggerne i Narvik og utrykningstiden vil bli økt med seks minutter, ifølge Oddvar Mørk og Siksten Karoliussen som taler brannkorpsets sak offisielt. Mine kollegaer kan ikke ha forstått hva privatisering innebærer, sier Trædal og spør hvorfor denne tjenesten skal være en hellig ku. Ved å åpne for konkurranseutsetting, må vi ansatte brette opp ermene og effektivisere driften enda mer.

Kanskje vil det også vise seg at private ikke finner det interessant å overta tjenesten og da forblir den kommunal, sier Trædal. Trædal mener kommunen har full anledning til å legge alle premissene for hvordan tjenesten skal være – også hvor mange som skal være på vakt til enhver tid.

Da vil det ikke være mulig for eventuelle nye drivere å organisere vakten på en annen måte enn det politikerne bestemmer.

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS