NSB nekter å betale for branner

HomeBrann

NSB nekter å betale for branner

NSB og Jernbaneverket vil ikke lenger betale for slokking av branner som er antent av tog. Tidligere har erstatningsoppgjørene mellom kommuner og NSB gått greit, men nå har NSB og Jernbaneverket utstedt et direktiv om at kommunene selv må betale utgiftene for brannslokkingen.

 

Flå kommune i Buskerud går nå til rettssak mot Jernbaneverket med bakgrunn i en stor brann som brant av mange hundre mål skog i kommunen i 1997. Over 100 mann deltok totalt i det vanskelige slokningsarbeidet den gang. Slokkingsarbeidet tok lang tid og regningen ble på nesten 150.000 kroner. Dette beløpet nekter Jernbaneverket å refundere og kommunestyret i Flå vedtok derfor å stevne

 

 

Jernbaneverket for retten

I 1991 ble Kommunenes Sentralforbund og Jernbaneverket enige om at NSB og Jernbaneverket kunne holdes ansvarlige for brannslokking i særtilfeller. Banedirektør Sigurd Sandvin i Jernbaneverket sier til Nationen at i utgangspunktet er det kommunene som skal betale for brannslokking. Jernbaneverket kan imidlertid dekke utgifter til slokking dersom brannen skyldes uaktsomhet fra vår side, sier Sandvin. Sandvin understreker at denne praksisen har vært fulgt de siste årene.- Jernbaneverket er riktig adresse når kommunene vil ha dekket utgifter til brannslokking fordi vi har ansvaret for banenettet og fordi branner i mange tilfeller kan tilskrives feil ved bremsesystemer på togene, sier Sandvin. – Som oftest har vi avvist kravene, men ved en del tilfeller der brannen har skyldtes uaktsomhet fra vår side, har kommunen fått dekket sine utgifter.
Brannsjef Magnus Aure i Flå er bekymret over situasjonen og sier at hvis utgiftene ved brannslokking etter branner forårsaket av tog skal belastes kommunene, vil dette koste kommunene adskillige summer og i verste fall tvinge fram prioriteringer også innenfor branntjenesten.

Man ser at det er et visst antall kommuner som sliter med problemet skogbranner forårsaket av tog. Spesielt kommuner som har togstrekninger som er svingete eller bratte opplever problemet. Ifølge Aure kan man forvente seg skogbranner med en viss hyppighet på de togstrekningene som går gjennom hans kommune på grunn av svingete spor med mye nedbremsing. 
I fjor ble store skogområder i Birkenes og Froland i Aust- Agder brannherjet som følge av en bremsefeil på et NSB- godstog. Brannsjef Kjell Andersen i Birkenes er opprørt og opplever nå situasjonen som vanskelig. Vi har tidligere hatt ryggdekning til å gjennomføre slokkingsarbeidet på en fullverdig måte, men nå settes vi i en klemme, sier Andersen. Sammen med brannsjefen i Arendal vil han ta opp saken med Kommunenes Sentralforbund.  
 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS