Terror og viljestyrte handlingerDeltakerne på kurset var også i år veldig fornøyd med både innhold og foredragsholdere.

HomeDiverse

Terror og viljestyrte handlinger

I mars i år gjennomførte Oslo brann- og redningsetat kurset med temaet Terror og viljestyrte handlinger på Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter.

Terror er verken et nytt eller ukjent begrep og terror kan ramme oss på mange ulike måter. Det vil være visse datoer som vi for alltid kommer til å huske, som: 11.09 og 22.07 som begge henviser til store og spektakulære aksjoner. Av andre terroranslag som sitter friskt i minnet kan man nevne den religiøse japanske kulten som i 1995 slapp løs den giftige nervegassen Sarin på T-banen i Tokyo, angrepet Madrid 2004 og London 2005. Skoleskytinger er en viljestyrt handling som ikke har blitt satt i forbindelse med terrorbegrepet inntil nylig da Mohammed Merah åpnet ild mot en jødisk skole i den franske byen Toulouse i år. Skoleskytinger er allikevel hendelser vi ofte leser om og da spesielt fra skoler i USA, men også vårt naboland Finland har blitt rammet i byene Kauhajoki og Jokela. Uansett hvilke type av terroranslag man står overfor vil akuttetatene uansett jobbe side ved side. Dette er et faktum man må ta konsekvensen av og forsøke etter beste evne å forberede seg på det ”utenkelige”. Brigadesjef Jan Erik Andersen i Oslo brann- og redningsetat var en av dem som tidlig innså dette faktum og som tok initiativet til kurset ”Terror og viljestyrte handlinger”

Det første kurset i 2008
Jan Erik Andersen kjente ikke til andre og tilsvarende kurs da han startet forberedelsene til kurset og inviterte både de nærmeste og de mer perifere samarbeidspartnerne som forelesere. Denne sammensetningen av aktører viste seg å være en suksess og både kursplanen og forelesere er stort sett uforandret i dag. Målgruppen for kurset var i de første årene mannskaper og ledere fra røykdykker/kjemikaliedykkerbilene 92 og 62 og tilbakemeldingene fra både elever og foredragsholdere var meget gode.

Fornøyd kursleder
”Jeg føler nå at de eksterne foreleserne vi bruker treffer veldig bra opp i mot målgruppen”, sier kursleder Jørn Kristiansen, Oslo brann- og redningsetat til Brannmannen. ”Dette har vært en utfordring pga. militær/sivil tankegang, samt at vi i dag har ett veldig stort spenn i forkunnskap/fokus/funksjon hos elevene. CBRNe (Chemical, biological, radiological, nuclear og explosives) er et svært sentralt emne i kurset og vi har tilpasset kurset litt opp i mot kursdeltakerne. For First responders (Kjemikaliedykkere og ledere) har vi kjørt litt utdypende opplæring på deteksjons- utstyr, mens litt enklere teori og praksis når målgruppen har vært 110- sentral operatører samt brannmestere og underbrannmestere. Tilbakemeldingene fra eksterne kursdeltakere har vært kun positive, og det handler om å gi en grunnkompetanse opp i mot tema samt rette fokus, noe jeg føler de at de har fått gjennom dette kurset. Gjennom dette kurset så har vi klart å bygge opp ett kjempebra nettverk av samarbeidspartnere, samt at det militære/sivile samarbeidet har blitt meget bra, noe vi drar nytte av alle sammen”, avslutter Kristiansen.

Bare for Oslos røykdykkere?
Kurset er så langt kun vært gjennomført i Oslo med røykdykkere/kjemikaliedykkere som målgruppe, men kunne det vært interessant også for andre? Brigadesjef Jan Erik Andersen er soleklar når han sier at tiden er moden for at målgruppen må utvides. ”Dette er definitivt et kurs for ledere på alle nivåer, helt opp til vakthavende sjef”. Angående spørsmålet om kurset kun er egnet for Oslo var det naturlig å rette spørsmålet til kursets eneste ”eksterne” kursdeltaker, Morten Gulstad fra Tromsø brann- og redning. ”Dette var et veldig bra kurs, og absolutt nyttig”, sier Gulstad. ”Ikke minst er det nyttig å få en oversikt over ressurser vi kan spille på ved et eventuelt tilfelle i vårt distrikt”, avslutter Gulstad.

Et alternativ
Dersom du søker et kurs med tilnærmet likt innhold bør du vurdere ” Samvirke på forurenset skadested – CBRN/E” i regi av Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland Sivilforsvarsdistrikt. Kurset gjennomføres på Starum. Målgruppen for kurset er primært personell som innehar faglederansvar eller har annen operativ lederfunksjon i etater og organisasjoner som normalt deltar ved håndtering av et skadested. Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kursleder Carsten Aschim på e-postadresse: carsten.aschim@dsb.no

Foredragsholdere:
• Jørn Kristiansen, Oslo brann- og redningsetat (kursleder)
• Jan Erik Andersen, Oslo brann- og redningsetat
• Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin
• KRIPOS
• U-05 Innsatsledere, Oslo politidistrikt
• Beredskapsetaten
• Hærens Ingeniør- & ABC-skole
• DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
• PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
• Bombegruppa, Oslo politidistrikt
• Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt
• Forsvarets Forskningsinstitutt

COMMENTS