Tre utrykningsledere tiltalt for drap

HomeBrann

Tre utrykningsledere tiltalt for drap

En utrykningsleder og tre røykdykkere fra Warwickshire Fire and Rescue Service i England ble drept da taket kollapset under en brann i et lager i 2007.

Denne alvorlige hendelsen, med påfølgende drapstiltale er ennå i rettssystemet. Inntil videre holder man kortene tett mot brystet med hensyn til førstehåndsinformasjon om hendelsen. All informasjon i denne artikkelen er hentet fra ulike media, med forbehold om feil.

Den 2. november 2007 rykket Warwickshire Fire and Rescue Service ut til en brann i et industriområde nær landsbyen Atherstone-on-Stour. Brannen hadde oppstått i et lager, som også brukes til pakking av grønnsaker. Lageret var enormt av størrelse og det var med all sannsynlighet stål som i all hovedsak var den bærende konstruksjonen. Det ble satt in store ressurser for å bekjempe brannen og det skal ha vært minst 16 brannbiler og 80 mannskaper på skadestedet.

Livreddende innsats
Det ble besluttet å sende inn røykdykkere i den tro at det var mennesker som var savnet i bygningen. Det vites ikke hvor lenge brannen hadde herjet på dette tidspunktet. Tragedien var et faktum da store deler av takkonstruksjonen raste sammen og fire brannmannskaper var savnet.

Funnet etter fire dager
Det ble øyeblikkelig satt inn store ressurser for å finne de savnede og en ble funnet etter rimelig kort tid og fraktet bort med ambulansen. Dessverre døde han litt senere på sykehuset. I og med at konstruksjonen bare delvis hadde rast sammen sto den resterende og opplagt svekkede bygningen fremdeles på plass. Dette var nok et faktum, i tillegg til at brannen ennå ikke var slokket som gjorde at man nølte med å sende inn flere røykdykkere i objektet. De siste tre røykdykkerne ble faktisk ikke funnet før den 6. november tross mange forsøk. 
Dette er den verste hendelsen med hensyn til skader og død blant brannmannskaper i England siden syv brannmenn døde under en brann i et liknende objekt i Glasgow i 1972.

De omkomne
De omkomne er: Utrykningsleder Ian Reid, 43, brannkonstabel John Averis, 27, brannkonstabel Darren Yates-Badley, 24 og 20 år gamle brannkonstabel Ashley Stephens.

Siktelsen
Den engelske påtalemyndigheten (statsadvokaten) besluttet i fjor å sikte de tre brannbefalene for grov uaktsomhet etter at de fire brannmennene omkom. Alle de tre er befal i Warwickshire Fire and Rescue Service og alle tre jobbet som utrykningsledere under brannen. En jurist i “CPS Special Crime Division” sier at etter en nøye etterforskning av politiet og arbeidstilsynet har jeg undersøkt bevisene i saken og funnet at det er tilstrekkelig bevis til å tiltale de tre brannbefalene for uaktsomt drap. – Jeg har også besluttet at det er tilstrekkelig beviser for en domfellelse mot Warwickshire County Council for at de unnlot å sikre helse og sikkerhet for sine arbeidstagere.
Han sier videre at det er i allmennhetens interesse at det blir tatt ut tiltale.
Statsadvokaten ga også brannvesenet fire måneder til å forbedre systemene for informasjon om forhold som hendelsessted, spesielle risikoer i involverte bygninger og vannforsyningen.

– Vi er ikke fornøyd med den informasjonen som i dag gis til mannskaper som rykker ut til branner i spesielle objekter. Han tilla at brannvesenet må lage en plan for kontroll av objekter som utgjør en høyere risiko. Det er også gitt en allmenn beskjed til alle brannvesen om deres plikt til å sikre at informasjon er lett tilgjengelig for mannskaper når de rykker ut til en brann.

Reaksjoner
Ledelsen i Warwickshire Fire and Rescue Service mottok nyheten om siktelsen med stort sjokk og vantro. Brannsjefen hadde, i følge media uttalt at dette ikke bare ville få følger for eget brannvesen, men sannsynligvis også for alle landets brannvesen. Foruten at media hadde stort fokus på hendelsen var også ” Fire Brigades Union” bekymret for både hendelsen og framtiden. Fire Brigades Union ga ut en rapport året etter ”In the line of duty”.
Et lite utdrag fra rapporten fra FBU (Fire Brigades Union) 
Bare i perioden april 2007 og mars 2008 omkom det totalt ni brannmannskaper i Storbritannia. Åtte av disse døde i 2007, noe som gjør året til det verste på mange år.

I følge FBU er det offisielle tallmateriale utilstrekkelig med hensyn til dødsfall i tjeneste. Fra uoffisielt hold blir det påstått at minst 122 brannmannskaper i Storbritannia er omkommet i tjeneste siden 1978 hvorav ca 82 døde på et skadested. Det mest alarmerende er at hendelser der brannmannskaper omkommer i branner har steget drastisk i de siste årene. Årsaken til det dårlige tallmateriale er manglende retningslinjer om hvilke dødsfall som kvalifiserer til ”død i tjeneste”.

Årsaker
I følge FBU er årsaken til dødsfallene ofte å finne i dårlig organisering og ledelse med hensyn til prosedyrer og ressurser og ikke minst en dårlig sikkerhetsvurdering på skadestedet. FBU stiller også spørsmålstegn ved opplæringen og da spesielt med hensyn til ledelse på skadestedet. De mener også at det gjennomføres alt for få skarpe øvelser.

Manglende offisielle retningslinjer
Tidligere ble det gitt strenge offisielle retningslinjer som alle brannvesen måtte rette seg etter. Systemet i dag gir hvert enkelt brannvesen mer selvrådighet. Svakheten i dette systemet er i følge FBU at de ulike brannvesen opererer etter ulike operasjonelle retningslinjer.  


Siktet for drap på grunn av sirenebruk

En brannmann fra Somerset i England ble i fjor siktet for uaktsomt drap etter at kuer, som ble skremt av sirener fra brannbilen han kjørte, løp ned en bonde som senere døde.  
Den 75 år gamle bonden døde av alvorlige skader i hode og bryst etter at flokken med kuer løp han ned da de ble skremt av brannbilens sirener og blålys. Bondens sønn mente at ulykken kunne ha vært unngått hvis brannbilen hadde ventet til kuflokken hadde blitt jaget vekk fra veien før brannbilen fortsatte utrykningen. 
Etter en seks måneder lang etterforskning ble en 49 år gammel deltidsbrannmann siktet for uaktsomt drap. Han nektet seg skyldig i tiltalen da saken var oppe i retten. Brannmannen viste til at de hadde rykket ut til en trafikkulykke med en fastklemt barn da hendelsen skjedde. Brannbilen var nødt til å stoppe fordi veien var full av kuer og han slo da av sirener, men slo dem så på igjen og begynte å kjøre da han ble utålmodig. Dette resulterte i at flokken fikk panikk og løp ned bonden. 
Retten dømte brannmannen til fire måneders fengsel for å ha forårsaket en persons død ved farlig kjøring. Dommen ble gjort betinget. Dommeren uttalte at det ble gjort en alvorlig feilvurdering av brannmannen da han prøvde å kjøre gjennom flokken.

COMMENTS