Vil ha strengere brannvern i landbruket

HomeForebyggende

Vil ha strengere brannvern i landbruket

– Sære brannvernregler for landbruket må bort. Store driftsbygninger må likestilles med lagerbygninger i industrien når det gjelder sikkerhet.

Det mener senioringeniør Lars Haugrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Haugrud sier til NTB at både krav til alarm og automatisk slukking bør inn i byggforskriften snarest mulig.
– Det er Mattilsynet som har satt krav til brannalarm av dyrevernhensyn, så dette er egentlig på plass. Bygningsregelverket gjør derimot forskjell på et lager på 2.000 kvadratmeter og en driftsbygning på 2.000 kvadratmeter. Bare i lagerbygningen er det krav til alarm og automatisk slukking. Slik landbruket har utviklet seg, med store enheter som er mye lik industribygg, bør denne forskjellen fjernes, sier Haugrud.

Et svart år
2008-tallene for branner på norske bondegårder foreligger ikke ennå, men både Haugrud og fagsjef Jan Elgvang i Landbrukets HMS-tjeneste frykter stygge tall.
– I gjennomsnitt brenner det på tre norske gårdsbruk daglig. Én av tre branner gir en forsikringsskade over 50.000 kroner, sier Elgvang.
2008 startet med noen dramatiske branner og sluttet med en stor brann på Smøla der 76 storfe døde.
– Inntrykket er at 2008 har vært et ekstremår med mange dyretragedier, sier Elgvang.
At det av dyrevernhensyn er montert alarmer i flere driftsbygninger har gitt resultater. De siste årene har det vært nedgang i tallet på branner i driftsbygninger, mens det er registrert flere branner med alvorlige konsekvenser i bolighus på bondegårder. I 2008 har det igjen vært en oppgang i branner også i driftsbygninger.
Hele 15-16 prosent av brannene de siste årene har startet inne i husdyrrommet i driftsbygningen. Dette er en ny trend, og Landbrukets brannvernkomité har nedsatt en egen gruppe som skal se på akkurat dette. Lars Haugrud leder gruppen. 
Haugrud ser ikke bort fra at ny teknologi og elektronikk inne i husdyrrommet kan knyttes til branner.
Ifølge Jan Elgvang er holdninger, ferdigheter og kunnskap stikkord som kan være aktuelle for de fleste branner i landbruket. 
Han sier at mye ny teknologi inne i husdyrrommet krever kunnskap om utstyret som brukes, og ikke minst om ledninger, duppeditter og komponenter som brukes til dette utstyret.
– Ikke alt er egnet for det fuktige miljøet som kan være i et husdyrrom, sier han.

En vekker
Om bøndenes holdninger til brann og brannsikkerhet sier Elgvang at de fleste tenker som så at brann rammer ikke meg. 
– Først når det skjer en alvorlig gårdsbrann i nærmiljøet, får de en vekker og begynner å tenke alvorlig på brannsikkerhet. Jeg er sikker på at dette også har skjedd i Smøla etter den siste, alvorlige brannen i 2008, sier han. 
Med 1.000 branner på gårdsbruk i Norge hvert eneste år burde alle etter hvert ha hatt en brann i sitt nærområde, men det må alvorlige branner til før det gir reaksjon og handling.
– Både alarm og sprinkleranlegg bør være med når en ny driftsbygning planlegges. Tradisjonen med at bonden nærmest «driver litt for seg selv» og med mindre grad av krav til sikkerhet mot brann enn i industrien, må være over, mener Lars Haugrud. 
 

COMMENTS