Stort engasjement i Rollag

HomeMateriell/Stasjoner

Stort engasjement i Rollag

5. oktober ble Brannmannen invitert til åpning av den nye brann- og ambulansestasjonen på Veggli i Rollag kommune. Det som egentlig skulle være et "rutineoppdrag" med penn og papir, har i ettertid gitt meg enda mer fascinasjon og respekt ovenfor deltidsmannskapene rundt om i landet.

Rollag kommune ligger ca. 45 minutter nord for Kongsberg og er kanskje en kjent plass for de av oss som har tilbrakt en helg eller to på Blefjell. Kommunen har 1.500 innbyggere med Veggli som kommunesenter. Befolkningen blir fort tredoblet når man regner med alle tilreisende som bor i hyttene i bygda. Antallet hytter i kommunen er på rundt 2.000.  
Rollag brannvesen er bygd opp med 16 deltidsmannskaper i utrykning. I denne beredskapen ligger også brannsjef/teknisk sjef og varabrannsjef i fast befalsvakt. Brannvesenet har en mann på fast døgnvakt som overbefal, denne rulleres på fire mann. Brannvesenet har også felles brann/feierinspektør med Flesberg kommune i 100 prosent stilling. Denne personen er også er ansatt som leder forebyggende i Rollag brannvesen.

Det er en stolt brannsjef Gjermund Otterholt som ønsker velkommen til den nye brann- og ambulansestasjonen i Veggli. Lokalet brannvesenet har fått er et tidligere lagerbygg for kommunen, men er nyrenovert og artikkelforfatteren lar seg imponere av resultatet. Bygget, som deles med ambulansetjenesten har kostet 9 millioner kroner og har en grunnflate på 1.000 m2. Med et slikt budsjett blir jeg som bygutt overrasket over hva man kan få til for en slik sum. Bygget er på to etasjer og inneholder blant annet eget mannskapsrom for ambulansen, felles trimrom, møterom, undervisningsrom og kontorer til brannsjef/ teknisk og forebyggende avdeling. Eget «bad» for feierne, tilrettelagt for både kvinnelige og mannlige kolleger, samt stor utrykningsgarderobe for utrykningstøy er også på plass. 
Vognhallen har tre porter, har god plass og er bygget for fremtiden. Med det mener jeg at det er plass til mer utstyr og større kjøretøy. Brannstasjonen har også egen vaskehall som de deler med ambulansetjenesten, samt egen garasje for overbefalsvakt og feierbil.  
I tillegg har også brannstasjonen eget «pulverrom» og grovdusj.
 
Dugnadsånd på høyt nivå
Klokken nærmer seg 12:00 og det økende antall besøkende tyder på at den offisielle åpningen står for tur. Med ordfører Steinar Bertelsen i spissen blir den nye brann- og ambulansestasjonen åpnet med klassisk klipping av snor. Brannsjef Otterholt leder an i omvisningen og blir fotfulgt av et 30-talls besøkende. Det er ikke vanskelig å forstå at dette er en stor dag for Rollag. At en liten kommune med et lite brannvesen klarer å anskaffe seg slike fasiliteter og moderne utsyr må være unikt sammenlignet med andre mindre kommuner. 
Jeg får en prat med ordføreren som har vært en av mange pådrivere for at denne stasjonen skulle bli en realitet.

– Rollag kommune er en kommune med lite gjeld, det er en av årsakene til at vi kunne bidra økonomisk til dette prosjektet. I tillegg driver brannvesenet viktig informasjonsarbeid med fokus på å forebygge brann, samt at det er folk ifra nærmiljøet som jobber i her og de fortjener å ha skikkelige lokaler og utstyr på stell. Noe som også imponerer meg er jo at mannskaper ifra både brann og ambulanse har brukt utallige timer av fritiden sin til å innrede og hjelpe til med ombyggingen av stasjonen. Dette er dugnadsånd på høyt nivå. Jeg vil gjerne nevne varabrannsjef Jan Toverud, som har vært en av de som har lagt inn mye arbeid i denne prosessen, sier en fornøyd ordfører.

På vei inn i vognhallen legger jeg merke til et noe beskjedent skilt med «brannstasjon» som tydelig bærer preg av å ikke ha blitt med i renoveringen. Jeg blir fortalt av mannskapene at dette skiltet hang utenfor en av de tre brannstasjonene i bygda og at de følte det for galt å måtte kaste det. Jeg avbryter en av mannskapene og spør han en gang til, sa du tre? 
Det har seg nemlig slik at Rollag kommune i de siste årene før de fikk ny stasjonen hadde tre forskjellige «brannstasjoner/garasjer» rundt om i bygda. Dette var grunnet størrelsen på kjøretøyene, noe som førte til at Unimogen stod et sted, mens den nyere mannskapsbilen måtte stå et annet sted hvor det var egnet plass. Det er ikke rart gutta er fornøyd med å få alle bilene under ett og samme tak! 
Inn i vognhallen møter jeg et monster av en brannbil, en tankbil av typen Mercedes Actross. Bilen er en gammel melkebil fra 2005, som mannskapene tilfeldigvis fant til salgs på finn.no. Behovet for en ny tankbil har vært stort i brannvesenet og etter utallige timers dugnadsarbeid har mannskapene klart å gjøre den noe uskyldige melkebilen om til en topp moderne 4×4 tankbil med 10.000 liter vann. 

Vil bygge fagmiljø lokalt 
Leder for forebyggende avdeling, Jørn Hjalland kan fortelle at kommunen har 16 særskilte brannobjekter av type A og B. I tillegg kommer 15 særskilte objekter type C, fredet bebyggelse. ROS-analyser er utarbeidet med mannskapene i brannvesenet over de farligste arbeidsoppdragene/situasjonene. I tillegg er det utført ROS-analyse over de mest sannsynlige uhellene/hendelsene i kommunen.  
– Når det gjelder forebyggende arbeid utfører Rollag brannvesen kun lovpålagte oppgaver i dag. Dette fungerer bra, men vi ser at vi ligger noe etter når det gjelder boligtilsyn. Vi skulle ønske at vi kan komme med et godt tilbud til hyttefolket i vår kommune når det gjelder feiing og tilsyn, samt tilby feiing av ovner for alle hus og hytter da det er stort behov for feiing i kommunen. Dette krever mer ressurser. Vi samarbeider i dag med Flesberg kommune og håper at vi skal få til noen flere stillinger på forebyggende. Vi er også åpne for samarbeid med Nore og Uvdal kommune når det gjelder forebyggende arbeid. Samarbeidet er en prosess vi har jobbet med lenge med, og vi håper og regner med at vi kan komme til en god løsning i framtiden, slik at vi oppnår et godt fagmiljø i bygda vår Numedal med faste stillinger. Brannvesenet samarbeider også med industrivernet ved Kongsberg Automotor avd. Rollag med felles øvelser og felles innkjøp av verneutstyr. Her ser vi fordelen ved å ha det samme pusteutstyret, slik at vi kjenner dets kapasitet og bruksmåter, avslutter Hjalland.

Brannvesenet i Rollag er også «first- responder» ved hjertestans og har i dag en hjertestarter på mannskapsbilen. Med flere mils kjørevei for ambulansen til sykehusene, hender det ofte at det er brannvesenet, som er nærmeste enhet og må rykke ut og starte hjerte- lungeredning. En tjeneste alle mannskapene har trening og godkjenning til å utøve. Hjalland ser også at samarbeidet mellom dem og ambulansen kommer til å styrkes ettersom de har blitt naboer. Dette bidrar både til det sosiale, men også til at den faglige kompetansen styrkes.  
Ved siden av å ha en beredskap mot brann og ulykker, har Rollag utstyr og kompetanse til å utføre overflateredning og utstyr for å hindre oljeutslipp. Elva Lågen går igjennom kommunen og har opp igjennom årene utfordret mannskapene med både oversvømmelser og utfordringer ved å hjelpe opp dyr som går igjennom isen om vinteren. 
En annen arbeidsoppgave som mannskapene ofte må gjøre når kommer ut på en ulykke eller brann, er å være politi. Dirigering av trafikk kan fort bli en utfordring når man heller ønsker å bruke mannskapene til andre ting.

Mange søkere
Utdanningen og kompetansen på mannskapene er høy i Rollag. Brannvesenet har i disse dager fire brannkonstabler, som er i ferd med å avslutte grunnkurset til brannskolen som gjennomføres sammen med Kongsberg Brannvesen. 
– Et brannvesen vi forøvrig har et meget godt samarbeid med både med kurssamarbeid, men også ved akutte hendelser. Kongsberg er jo det største kasernerte brannvesenet i regionen vår og jeg håper vi fortsetter å samarbeide godt med dem også i fremtiden, sier Hjalland. 
Rollag har også felles øvelser med Numedalskommunene Nore og Uvdal og Flesberg. 
– Vi ligger litt etter når det gjelder utdanningen på overbefalsvakta, men den er vi i ferd med å gjennomføre i løpet av kort tid, avslutter Hjalland. 
Rekrutteringen til deltidsbrannvesen kan i dag være vanskelig, men slik er det overhodet ikke i Rollag. Der er søkermassen stor med mange kvalifiserte søkere fra nærmiljøet og de er veldig motiverte for oppgaven de har fått. Brannmannen fikk møte noen av dem og ble imponert over deres engasjement og yrkesstolthet.  Her har kanskje vi «kasernerte» noe å lære? Om det er nytt og moderne utstyr eller dugnadsånden og engasjementet som lokker søkere til Rollag brannvesen, er uviss. Men at Rollag brannvesen en topp arbeidsplass er det ingen tvil om. 
Brannmannen gratulerer med ny stasjon og takker for et hyggelig besøk og god mat!

Kjøretøyoversikt:
G-11, 2009 Mercedes Atego, mannskapsbil. 2.000 liter vann.
G-14, 2005/2011 Mercedes Actross, tankbil. 10.000 liter vann.
G-17, 1976 Unimog, skogbrann/redskapsbil. 
G- 01,Toyota Hiace, forebyggende/vakthavendesjef.

Antall utrykninger i 2010: 
50 stykker, inkludert tekniske alarmer i kommunen.

COMMENTS