Nyansatte ved Norges brannskole

HomeDiverse

Nyansatte ved Norges brannskole

Emil Lerdahl (29), rådgiver
Emil startet 15. august opp som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er forebyggende brannvern/feierutdanning. Han har siden 2008 vært tilknyttet Trondheim kommunale feiervesen. Før det jobbet han tre år med salg/montering av ildsteder etter fullført feierlærlingperiode. Emil har mesterbrev i feierfaget. I tillegg har han flere relevante kurs på høgskolenivå innen fagområdet

Eirik Håheim Pedersen (30), rådgiver
Eirik startet 15. august i et ett-årig vikariat som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er innsats og beredskap. Han har 2,5 års erfaring innen brann og redning fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Før det hadde han ni års tjeneste som befal i ulike operative og administrative stillinger. I denne tiden hadde han to perioder i Afghanistan som vognkommandør/lagfører i pansret oppklaringstropp. Etter videregående skole gjennomførte han befalsutdanning i Heimevernet. Ved Norges brannskole har han gjennomført grunnkurs. I tillegg har han en rekke andre relevante kurs innen fagområdet.

Gøran Manndal (37), rådgiver
Gøran startet 15. august i et ett-årig vikariat som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er innsats og beredskap. Han kommer fra Tromsø brann og redning, og har tre års erfaring innen brann og redning i Tromsø og Gamvik. Utover det har Gøran en variert yrkesbakgrunn fra skoleverket og ulike private bedrifter. Han har pedagogisk utdanning som allmennlærer. Ved Norges brannskole har han gjennomført grunnkurs. I tillegg har han flere relevante kurs knyttet til fagområdet.

Viktor Aronsen (38), rådgiver
Viktor startet 15. august i et ett-årig engasjement som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er flybrann. Han har 10 års erfaring innen brann og redning fra lufthavnene i Namsos og Svea, samt Namsos brannvesen. Han har fagbrev som anleggsmaskinfører i tillegg til mekanisk utdanning. Viktor har gjennomført Avinors grunn- og lederkurs innen brann- og redningstjeneste. I tillegg har han en rekke andre relevante kurs, blant annet røykdykkerkurs, innen fagområdet.

COMMENTS