Storbrann i Askim

HomeBrann

Storbrann i Askim

Klokken 14.23 innløp den første meldingen til 110-sentralen i Sarpsborg om at det brant i RUI-garden. Ilden rakk på meget kort tid å gå fra bakkeplanet og mellom ytterbekledning av aluminiumsplater og teglverk for derfra å spre seg utover hele taket på det tre etasjers høye huset.

Eiendommen er bygget med en del i 1940 og den siste delen i 1972. Bebygd areal er hele 1800 m2 fordelt på tre etasjer pluss kjeller og garden er en av de virkelige større bygninger i Askim.

– Årsaken til den raske brannspredningen ligger trolig i den byggetekniske løsningen som ble valgt, sier brannsjef Per Fjeldstad i Askim brannvesen. Bygget er oppført for flere år siden og er blitt påbygd. Det eldste bygget er oppført i murverk med vanlig sperretak. Byggetrinn to er også oppført i mur og betong, men her var det flatt tak. Ved den siste ombygging på 70-tallet, ble nybygget oppført med bairekonstruksjoner i betong. I denne prosessen ble alle fasader påforet, etterisolert og påsatt fasadeplater i stål fordi en skulle få en helhetlig og mer «moderne fasade». Det ble påforet nytt tretak på det nye bygget og deler av det gamle. Tak tekkingen bestod av papp.

Brannen startet i et innebygd søppelrom og spredte seg oppover fasadene på bak siden av ytterkledning. Her var det god tilgang til luft og brannen spredte seg raskt inn på det oppforede tretaket. Fra å ha en kontrollert brann, fikk vi nå en ukontrollert takbrann. Og etter få minutter stod hele taket i brann. Når brannen var slukket viste det seg at alle kanaler til ventilasjonsanlegget lå mellom dekke og tretaket. Dette kan også ha vært en av årsakene til at brannen spredte seg raskt, mener Fjeldstad.

– Stigebil fra Eidsberg brannvesen var da allerede på plass da brannen gikk gjennom taket. Vi forsøkte å komme til brannen ved å skjære hull i taket, men på grunn av sterk varme og usikkerhet omkring byggets takkonstruksjon trakk vi oss etter hvert tilbake. I mellomtiden hadde vi rekvirert bistand fra Moss interkommunale brannvesen. Når Moss ankom med sin lift, ble denne plassert slik at vi skulle unngå at brannen spredte seg til den nærliggende trehusbebyggelsen og vi fikk etter hvert kontroll på takbrannen selv om det tok meget lang tid før den var slokket, sier brannsjefen til «Brannmannen». Røykutviklingen var en stund så stor at brannmester Roald Christensen en stund vurderte å evakuere menneskene i de nærmeste husene, men dette ble ikke iverksatt. Brannen i bygget var utrolig hardnakket og det tok de tallrike brannmannskapene flere timer for de endelig lyktes med å få herredømme over den røde hane. Det må ikke legges skjul på at Askim brannvesen fikk meget god hjelp av alle de andre brannvesen denne påskedagen.

– Vår utfordring var at når taket først gikk, så var det å hindre brannen å spre seg til den øvrige bebyggelsen samt å redde ut mest mulig verdier av kontorene i de underliggende etasjer. Byggets konstruksjon medførte at vi uten fare kunne arbeide i de underliggende etasjer. Med hjelp fra RVR bilen i Fredrikstad ble legekontor, tannlege, urmaker og brilleforretninger sikret mot mer skade enn nødvendig ved at verdifullt utstyr ble båret ut.

Ressurser

– Askim brannvesen har styrke på 23 mann, men da det var påske hadde vi ikke full oversikt over hvor mange som var hjemme. Vi ba raskt om assistanse fra Eidsberg med stigebil og mannskapsbil og Spydeberg med mannskapsbil. I løpet av kort tid etter ankomst på brannstedet ble Moss rekvirert. Vi mener at vi ved å rekvirere assistanse så tidlig, ikke kom på etterskudd, sier brannsjef Fjeldstad.
Askim brannvesen har hittil manglet høyderedskap, men etter en brann- og redningsøvelse på bedriften Glava A/S tidligere i år bestemte direktor Sigurd Natvig å gi hele kr. 500.000 i gave til innkjøp av slik bil i tillegg til at Askim kommune får et rentefritt lån på kr. 500.000. Ved denne brannen fikk man igjen et bevis på at Askim med alle sine store bygninger har behov for høyderedskap, og når dette leses er høyderedskapen på plass
– Når vi får en slik «storbrann» blir man alltid sittende igjen med spørsmålet om vi kunne gjort noe annerledes. Vi som var til stede ved brannen har vel vanskelig for å se at vi gjorde noen feil som hadde noen innvirkning pga resultatet. Men selvfølgelig har vi alle et forbedringspotensial, også vi, sier Fjeldstad.

– Samarbeid er viktig og i regionen har vi et bra samarbeid som fungerte veldig bra denne gangen også. I løpet av 15 minutter hadde vi 30 mann, 1 stigebil, 3 mannskapsbiler, 1 røykdykkerbil og 1 tankbil til disposisjon. I tillegg fikk vi bistand fra Moss og Fredrikstad.
De fire brannvesen skal ha stor ros for at de reddet den store forretningseiendommen fra totalskade. De gjorde en meget fin innsats men slitne var de naturlig nok. En ung gutt tilsto 9. mai at han og en annen gutt hadde forårsaket brannen i RUI-garden. Brannen startet ved at de to, som er under den kriminelle lavalder, lekte med fyrstikker i et ulåst søppelrom i gården.
 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS