SLUTT PÅ DØGNVAKTER? Svenske brannmenn uttrykker sin bekymring for om de ikke kan arbeide døgnvakter lenger. Utrykningsleder Kushtrim Rugova fra Malmø mener nye regler kan føre til oppsigelser (faksimilie Expressen).  

HomeFagstoff

SLUTT PÅ DØGNVAKTER? 

EU sitt arbeidslivsdirektiv gjør at svenske kommuner må forandre sine regler for døgnhvile. Direktivet sier at ansatte må ha minst elleve timers hvile på et døgn. Det kan bety slutten på døgnvakter for svensk brannpersonell.  

 Lars Brenden, 
Brann & Redning 

 

Brannpersonell i Sverige arbeider vanligvis døgnvakter, med syv vakter som tilsvarer en måneds arbeid. En endring av reglene kan medføre mer helgearbeid, flere nattvakter på rad og mindre tid til familie og fritid, uttaler brannfolk.  

 Lønnen som brannmann er forholdsvis lav med en gjennomsnittslønn på 29.000 kroner per måned. På lik linje med mange andre brannmenn har brannmannen Niklas Almkvist fra Norrtälje et eget firma. Og det blir vanskeligere å drive hvis døgnvaktene avsluttes. 

 

  • Dette kommer til å bli en total katastrofe, jeg håper vi får et unntak, sier Almkvist til avisa Expressen. 

 

De nye reglene gjelder for et stort antall yrkesgrupper. SKR som organiserer svenske kommuner og regioner mener de nye reglene er bra for arbeidstakernes helse. 

 

  • Det kan nok være tilfelle for helsepersonell som er våkne på sine nattvakter, sier utrykningsleder Kushtrim Rugova fra Malmø, men han mener at for brannmenn har reglene motsatt effekt.  

 

Isteden for å arbeide ett døgn med sovende vakt og deretter flere dager fri, kan brannmennene komme til å arbeide flere kortere nattvakter med kort hvile mellom. 

 

  • Faren er at vi blir dårligere brannmenn når vi ikke får hentet oss inn, sier Rugova.  

 

STORE PROTESTER 

 

1500 brannpersonell har skrevet under på et opprop hvor de krever unntak fra reglene.  

Rugova og Almkvist advarer om at mange brannmenn kan komme til å si opp hvis de ikke får beholde sine døgnvakter.  

Men Jeanette Hedberg som er forhandlingssjef i SKR er tydelig på at en ny kollektivavtale må leve opp til EUs minimumskrav. Hedberg kjenner til brannmennenes uro, men sier at alle arbeidsgivere i Sverige må følge regelverket.