Sverige: Enighet om døgnvakterDen totale arbeidstiden kan da maksimalt utgjøre 24 timer. I en slik ordning skal den påfølgende hvilen tilrettelegges i direkte tilknytning til arbeidsskiftets slutt, være sammenhengende og minst tilsvare den totale arbeidstiden.

HomeFagstoff

Sverige: Enighet om døgnvakter

Nå er det enighet mellom Kommunal, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) og Sobona om nye regler rundt døgnhvilen i vedleggene som gjelder brann og redningstjeneste, personlig assistanse og LSS.

Den nye avtalen innebærer at det kan tildeles arbeidstid inntil 20 timer på vedlegg R og vedlegg J, i de tilfeller virksomhetens behov krever det. For lengre arbeidsskift er det nå et robust regelverk som i visse tilfeller og ut fra virksomhetens behov gjennom en dispensasjonsprosedyre muliggjør arbeid på inntil 24 timer for blant annet ansatte innenfor redningstjenesten og LSS-personell.


For personlige assistenter kan arbeid avtales inntil 24 timer etter lokal MBL-forhandling. – Medlemmenes behov for hvile og restitusjon og de spesielle forholdene ved operasjonene har vært ledende prinsipper i forhandlingene. Vi har vist at den svenske modellen leverer, med sin kombinasjon av respekt for de ansattes arbeidsforhold og virksomhetenes forhold.


Tariffavtaler gir den fleksibiliteten lovverket mangler, sier Malin Ragnegård, forbundsformann i Kommunal. – Kommunal har i forhandlingene hele tiden tatt utgangspunkt i medlemmenes vilkår og arbeidsmiljø og forfulgt deres krav.


Der har Kommunals delegasjon bestående av medlemmer fra de aktuelle faggruppene vært en sterk støtte. Det er de som kjenner driften best, sier Malin Ragnegård.

EU-kommisjonen har kritisert Sverige fordi flere tariffavtaler ikke oppfyller reglene i EUs arbeidstidsdirektiv. Kommunal mener at dagens utlysning sammen med tidligere avtale gir et sterkere regelverk for utvinning.

«– Kommunal hadde i forhandlingene tre utgangsverdier, skape mulighet for unntak innenfor rammen av EU-direktivet, sikre faglig innflytelse og sikre og avklare den enkeltes rett til hvile i direkte tilknytning til langpasning. På alle punkter har Kommunal oppnådd suksess. Nå er det klart hva som gjelder», sier Johan Ingelsog, Kommunals kontraktssekretær.

Kilde: Kommunal.se