Skyting pågår

HomeDiverse

Skyting pågår

Den nedlagte Hovin skole ved Helsfyr i Oslo ble arena for en av de mest omfattende samvirkeøvelsene i Oslo på mange år. Ca. 1200 tjenestemenn fra nødetatene trente samarbeid og kommunikasjon under en skarp hendelse.

Hovin skole, som ble lagt ned høsten 2010, må kunne kalles et perfekt øvelsesobjekt med sin omfattende bygningsmasse og sin sentrumsnære beliggenhet. Det er ikke nødvendigvis det faktum at det er en skole som gjør objektet godt egnet for øvelsen. «Skyting pågår» er ikke en prosedyre som kun er beregnet for «skoleskyting» selv om det var dette som var scenariet ved denne øvelsen.

Bakgrunn
Man skulle kanskje tro at øvelsen var en konsekvens av 22. juli-kommisjonens rapport, men det er ikke tilfelle. Nødetatene har i mange år samarbeidet og øvet for ulike scenarier der ustabile mennesker truer andre med skarpe våpen. Slike hendelser kan oppstå på mange ulike steder og med ulik omfang. På en annen side var det kanskje hendelser med nettopp «skoleskytinger» som virkelig gjorde at nødetatene fikk øynene opp for problematikken. Etter mange tilfeller med skoleskytinger i USA gjorde hendelsene i Finland til at problematikken kom mye nærmere. I Finland ble åtte personer drept og flere skadet da eleven Pekka-Eric Auvinen skjøt mot elever og lærere på Jokela videregående skole i 2007. Året etter ble ni medelever og en lærer drept på en yrkesskole i Kauhajoki av den den 22 år gamle studenten Matti Juhani Saari.

Ulike oppgaver
Det er ingen tvil om at nødetatene vil ha ulike oppgaver under en slik hendelse samtidig som man har en felles problemstilling. Innsatsleder Thor Langli fra politiet sier: 
– Politiet innser at det å bedrive livreddende førstehjelp, samtidig som de skal ta ut en eller flere gjerningsmenn, blir en alt for stor utfordring. De som er best til å redde liv er ambulansetjenesten og de som er best til å slukke branner er brannvesenet. Derfor har vi hatt et nært samarbeid i mange år.

Trygghet og sikkerhet
For ambulansepersonell er en hendelse der man gir livreddende førstehjelp en rutine, på samme måte som en brannmann rutinemessig slokker en brann. Utfordringene for disse yrkene er store i utgangspunktet og krever stort fokus. Spørsmålet mange stilte seg før samvirkeøvelsen var derfor; ville politiet kunne gi ambulansepersonell og brannpersonell den trygghetsfølelsen de trengte til at de kunne fokusere på sine arbeidsoppgaver?  Etter flere gjennomføringer av øvelsen på Hovin skole er svaret på dette spørsmålet et klart og tydelig ja! Øvelsesledelsen understreker også viktigheten av å føle trygghet til seg selv, kollegaer og ikke minst til hele systemet.

Kommunikasjon
Et annet viktig, og ikke minst tilbakevennende moment er kommunikasjon. Evalueringene viste tydelig at kommunikasjonen må fungere maksimalt for at man skal kunne løse oppgaven tilfredsstillende. Direktekommunikasjon på de ulike områder av skadestedet viste seg å være nøkkelen til suksess og var det momentet som først og fremst gjorde at de ulike nødetatene kunne løse sine oppgaver under en stor grad av trygghet. 

COMMENTS