HomeDiverse

Seminar for test og treningsledere i Sverige

Fys- treff er en tradisjon i Sverige. I november inviterte redningstjenestens idretts- og testledere (RIT) til fys- treff. 160 test og treningsledere fra hele Sverige og 2 fra Norge hadde tatt turen til Gøteborg 12. –13. november. FYS-98

FYS-98

De fleste brannvesen i Sverige har egne test- og treningsledere som har ansvar for fysisk trening og testing av mannskaper. Dette gjelder både for heltid- og deltidsansatte og i industribrannvesen. Deres arbeid har sin basis i den svenske lovgivning om helsekrav ved røyk- og kjemikaliedykking. Det var med stor spenning vi la veien  til Gøteborg, med tanke på om diskotek brannen ble et emne på seminaret.

 

Jeg har trent hver dag……

Fys-98 ble åpent av Åke Jakobson, redningssjef ved redningstjenesten Gøteborg, Mølndal, Kungsbacka.
Han ønsket oss velkommen til en redningstjeneste i sorg og stolthet. I sorg over de mange som mistet livet og stolthet over den jobben som de gjorde ved å redde 60 liv. Han var stolt over den jobben hans mannskap hadde gjort. Han siterte en brannmann som var med på brannen på Hisingen: Jag har trent hver dag hele mitt liv, men jeg har aldri vært så trøtt. Jeg angrer bare en ting: at jeg ikke har trent mer.
Han fortsatte med å si at den fysiske treningen og testingen er en viktig del av redningstjenestens daglige drift. Viktig både for arbeidsgiver og for den enkelte brannmann. Vi trener ikke bare for å møte dagens krav ,men også for å kunne møte morgendagens nye krav. Fremfor alt gjelder det å trene på en slik måte at  du som pensjonist er vital og får gode og aktive dager etter en lang og tøff yrkeskarriere.

En glimrende åpning på et seminar om fysisk trening og testing for brannmenn, mer yrkes- relatert blir det ikke. Det store emnet i Sverige er for tiden om man skal teste og trene yrkes- relatert.

Foreleserne

Emne for seminaret var rehabilitering og første foreleser var kardiolog Bertil Wenneblom fra Sahlgrenska sjukhuset i Gøteborg. Wenneblom har i mange år vært knyttet til Redningstjenesten i Gøteborg. Han har i mange år tolket arbeids -EKG tester for redningstjenesten.

Wennerblom foreleste om fysisk trening og den positive effekten den har på både friske og sjuke. Det var spesielt rundt området hjerte- og karsykdommer han viste til positive effekter av fysisk trening både som behandling og forebyggende.
Fysioterapeut Roland Thomee foreleste om rehabilitering etter skader. Hans budskap var at aktivitet og riktig trening er viktig rehabiliteringsarbeid. Der man tidligere gipset, starter man i dag med trening i stedet. Det som var mest interessant ved Thomees forelesning var bruken av is på muskelskader og effekten av dette.

En studie av 40 muskelskader viste at 19 brukte is og trykkforbinding innen 5 minutter og i 20 minutter. De andre fikk ingen akutt behandling. Det var ingen merkbar forskjell på de to gruppene. 90% av blødningen skjer før det har gått 30 sekunder. Så rask er ingen til å legge på is. Thomee snakket  også om effekt av rehabprogrammer: effekten av trening, inaktivitet og opptrening etter skader på muskel, sener, skjellet og leddvev. Han konstaterte av kroppen er svært tilpasningsdyktig ,oftest for tilpasningsdyktig.

Paneldebatt

Emne for paneldebatten i Gøteborg var felles inntakskrav for alle brannvesen i Sverige. Flere problemstillinger kom opp. Eksempelvis har de store byene stor søknad på ledige jobber, mens små kommuner har få søkere. De store kommunene kan sette høye krav som de små ikke har søkere til å følge opp. En ser ofte at de som ikke får jobber i de store kommunene får jobbe i mindre nabokommuner. I Stockholm startet man et kvinne prosjekt hvor de hadde et antall kvinner inne i Stockholm brannvesen i 6 måneder, for å se om de klarte de krav som yrket krevde. Ingen fikk fortsette i Stockholm, men flere fikk jobb i kommunene rundt Stockholm.

Videre gikk debatten på yrkesrelatert testing både ved inntak og ved fysisk trening og testing. Svenskene er ikke helt enige om hva yrkesrelatert er. Det er interessant å observere at flere og flere av de største brannvesen i Sverige velger testvarianter, som er svært lik Trondheimstesten, som supplement til den lovpålagte tredemølle- testen. Mange mener at tredemølle- testen er for lett og ikke gjenspeiler de belastninger yrket krever. Konklusjonen på debatten var at en må bli enige om et felles syn på hva som er viktig og hva som kreves av en brannmann. Har vi ikke en lik oppfatning utad, minsker vår status hos tredje mann.

Lasse Gustavson

Seminarets høydepunkt. Lasse tok oss gjennom et par timer på morgenen med «mental rehabilitering» på en slik måte at nattens sene timer allerede var glemt. Lasse Gustavson ble alvorlig brannskadet under en gassulykke i 1981. Lasse satte egne erfaringer som utgangs-punkt og knyttet disse opp mot psykologi-teorier. Lasse foreleser med humor , innlevelse og med en meget behagelig stemme. Kanskje forsterkes den behagelig stemmen når  den kommer ut av et ansikt som er så arrete etter en brannskadd.

Hans budskap var å kjempe seg ut av en » innlært hjelpeløshet». Dette var en tilstand han kom i under rehabiliteringen etter ulykken. Alt han gjorde og prøvde på var vondt, veldig vondt. Til slutt ville han bare ligge helt i ro og ikke ha vondt (innlært hjelpeløshet). Hans vei tilbake til livet startet når han begynte å sette seg nære og oppnåelige mål. Han første mål var å få komme hjem til mamma og spise kjøttboller. Dette ble hans første opplevelse av livskvalitet etter ulykken. Lasse Gustavson må oppleves og kan ikke beskrives.

Alt i alt et interessant seminar. En kan vel ha meninger om det som sies og gjøres, men svenskene gjør i alle fall noe på denne delen av yrket. De har en svært oppgående interesse- organisasjon i RIT og de utgir et blad, RITuelt som kommer ut 5 ganger i året. Vi har mye å lære av svenskene på dette området, når de gjelder organisering og oppfølging og de har sin lovtekst på godt og vondt. Vi har muligheten, om vi vil, til bygge på de erfaringer de har gjordt, og etablere et system som bedre tar vare på røykdykkerens helse og sikkerhet.

Takk til Mikeal Wennebeck og Redningstjenesten i Gøteborg og styret i RIT som lar oss få være med på FYS-møtene. RIT tar gjerne imot flere norske medlemmer.

 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS