Sammen om framtiden på Lahaugmoen, endelig et øvingssenter!

HomeDiverse

Sammen om framtiden på Lahaugmoen, endelig et øvingssenter!

Osloregionen har i lang tid savnet et samlende treningssenter som kan samle den kompetansen som er nødvendig for utdannelse og øvingsaktiviteter i forhold til brann- og redningstjenesten.

Nå er endelig tiden kommet, og arbeidet er allerede godt i gang. Arbeidene startet 1. august, og vi begynner nå å se konturene av vårt nye øvelsesfelt på gamle Lahaugmoen militærleir. Skogen er ryddet og uteområdet planert. I skrivende stund legges siste hånd på vårt første røykdykkerhus. Utbyggingen av Lahaugmoen er et samarbeid mellom Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

 

 

Arbeidsgruppen

På vegne av disse to nabobrannvesen er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle og drifte det nye øvingssenteret. Denne gruppen består av seks medlemmer. Leder for arbeidsgruppen er Finn-Gunnar Abildsnes (OBRE). Medlemmene er Tom Riise og Arild Baarlid (begge NRBR), Steinar Jøransen (OBRE) og Bjørnar Aronsen (Oslo Brannkorpsforening)

Målsettingen

Målsettingen med arbeidet er å bygge et veltilpasset øvings- og opplæringsfelt som skal bli et av Norges beste tilpassede anlegg til bruk for øving, opplæring og utdanning av brann- og redningspersonell. Primærmålet er å kunne betjene øvings- og utdanningsbehov i egne korps. Men med kombinasjonen et veltilpasset senter og stor kompetanse er målet også å kunne tilby våre tjenester til det offentlige og private markedet.

Vi kan tilby

Anlegget ville kunne by på veltilpassede lokaler godt egnet til opplæring og øving for brann- og redningspersonell. Flinke instruktører med lang erfaring og stor kompetanse står klar til å innsats slik at vi også i framtiden kan vise fram en profesjonell stab av dyktige mannskaper som har fått en god opplæring og grundig trening i yrket sitt. Framtidens anlegg får store og lyse undervisningsrom og store områder til øvingsaktiviteter både ute og innendørs som vil være til god hjelp når disse behovene skal innfris. Her skal det trenes i grunnleggende slukketeknikker, røykdykking, farlig gods-innsatser, redning og bergning. Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter skal bli et av Norges beste senter tilpasset virksomhetene i brannvesenet. Arbeidsgruppen merker stor pågang av interessenter og bidragsytere og har derfor stor tro på at arbeidet mot målet vil være dekket med suksess. Vi gleder oss derfor alle til å ta det nye anlegget i bruk.

 

 

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS