100 000 hjemløse rundt Mjøsa

HomeDiverse

100 000 hjemløse rundt Mjøsa

Det var noe av scenariet rundt Triplex 2004. En stor internasjonal øvelse som blir avholdt annen hvert år. Årets øvelse var lagt til Mjøsregionen. Utenriksdepartementet (UD) hadde gitt DSB og Sivilforsvaret SF oppgaven med å stå for den praktiske gjennomføringen.

Triplex 2004 samlet 250 deltagere fra 20 land og 25 nasjonale og internasjonale organisasjoner. Øvelsesmomentet denne gangen var vann. Scenarioet var en demning som var røket nord i ”Innlandia” og oversvømmet store deler av det fattige landet. Dagens Mjøsa var tenkt som et bebodd område i Innlandia, som ble da satt under vann i løpet av kort tid når demningen nord for Lillehammer røk. Ikke nok med at dette var et fattig land med knappe egne ressurser, de var også preget av kraftige indre konflikter. Det betydde at sikkerhetsnivået for å bevege seg utenfor leieren ble høyt, og det ble satt inn strenge sikkerhetstiltak. 100.000 mennesker var på flukt, det var fryktet at 25.000 kunne være omkommet og 5.000 trengte umiddelbar hjelp.

I hovedsak gikk øvelsen ut på taktisk planlegging og tilrettelegging, samt samarbeid på tvers av alle de ulike partene som var tilstede. Det ble også gjennomført noen praktiske øvelser. Det var tankbil med farlig gods som veltet og medførte behov for sanering av større menneskegrupper. Etablering av mobilt vannrenseanlegg. Evakuering av folk. Jordras med mange savnede. I jordraset ble NORSAR (Norwegian search and resque team) satt inn. Dette er en gruppe satt sammen av hunder og hundeførere fra Norske Redningshunder, helsepersonell fra Norsk Luftambulanse og brann-/redningsfolk fra Oslo brann- og redningsetat. Forøvrig den samme gruppen som ble brukt under jordskjelvet i Iran i fjor jul. 
Sivilforsvaret fikk også prøvd sin mobile leir som på 24 timers varsel kan reise verden rundt ved akutte katastrofer og hendelser. Norwegian Support Team, som de heter, har med seg alt som trengs til en slik leir. Alt i fra kjøkken, spiserom, soveplasser, møterom, kontorer, satellittelefoner, dusj, toaletter osv. Sivilforsvaret har to slike leire, hver leir huser ca. 40 hjelpe-/ feltarbeidere i tillegg til de 10-12 som trengs for å rigge og drifte leieren.

Leiren som ble brukt under Triplex 2004 var helt ny og ubrukt, da forrige leir ble satt igjen i Iran etter jordskjelvet, og overtatt av Røde Halvmåne i Iran.
Totalt sett var øvelsesledelsen svært fornøyd med gjennomføringen, de følte at momentene som skulle øves på ble gjennomført. En fikk også testet ut samarbeidet mellom sivile, frivillige og offentlige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, samt det militære. Store hendelser i utlandet er noe som har skjedd mange ganger, og også vil skje i fremtiden. Det er derfor viktig at denne type øvelser blir avholdt, så enhetene får trent sammen på tvers av organisasjoner og landegrenser. Dette vil nærmest være en betingelse hvis ”apparatet” skal kunne fungere optimalt i en virkelig krisesituasjon.

 

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS