Røyken brann og redning

HomeMateriell/Stasjoner

Røyken brann og redning

Det gjorde ingen ting at snøen hadde lagt seg og at målestokken viste ni minus grader idet jeg ankom den nye brannstasjonen på Midtbygda. Minusgrader ble fort glemt og spenningen steg idet jeg kom inn på stasjonen. Endelig skulle jeg få hilse på de som vi ofte nevner og snakker om, jeg snakker naturligvis om ”Gutta i Røyken”.

Røyken kommune ligger sentral plassert på Østlandet i Buskerud fylke. Kommunen grenser til Asker i nord, Hurum i syd og Lier i vest, og har litt over 19.000 innbyggere. Brannvesenet i kommunen har eksistert i mange år med en beredskap de siste årene som har vært basert på kasernerte mannskaper på dagtid, med påfølgende hjemmevakt på nattestid. Fra første mai i år gikk Røyken over til helkontinuerlig vaktordning og ble et yrkesbrannkorps.

Det er en stolt brannsjef Rolf Sakshaug som ønsker velkommen til Røyken brannstasjon. Brannstasjonen, som sto innflytningsklar i desember i fjor, er på to etasjer og har en god planløsning. I første etasje er vognhall, vaskehall, lager, røykvernverksted, kontorer og et topp moderne undervisningsrom. En ting som bør nevnes er inngangspartiet hvor arkitekten har lagt inn en herlig detalj, nemlig en flott rød spiraltrapp som symboliserer en flamme som slikker seg oppover mot andre etasjen. Følger man denne opp møter man et stort og flott oppholdsrom og stue med kjøkkenet plassert i den andre enden. Videre er det kontorer, soverom og et topp moderne trimrom. Soverommene, som er bygget etter hotellstandard, har egne bad og dusj og er plassert med kort avstand til trappen ned til vognhallen.

Brannvesenet har i alt 21 heltidsansatte. Varabrannsjef Tom Folvik er leder av brannforebyggende avdeling. Med seg på laget har han branninspektør Johan Fredriksson. Begge utfører tilsyn og oppfølging av kommunens 85 særskilte brannobjekter. Et av objektene er Bråset bo- og behandlingssenter som er Norges største sykehjem. 
– Her har vi et godt samarbeid med brannansvarlig, noe som er med på å bidra til en ryddig og ordentlig saksbehandling. 
Feiertjenesten er privat i kommunen, men Folvik legger ikke skjul på at han kunne se for seg et eventuelt samarbeid med Hurum kommune om denne tjenesten. Fordelen med å få feiertjenesten inn i brannvesenet igjen er mange, blant annet blir det bedre tilrettelagt for oppfølging ved tilsyn og feierne kan inngå i beredskapsstyrken. 

Risikoer 
Kommunen har gjennomført en ROS-analyse som viser potensiale for hendelser i begge de trafikkerte fjordene, Oslofjorden og Drammensfjorden, som ligger på hver sin side av kommunen. Gjennom kommunen går Oslofjordtunnel-forbindelsen, riksvei 23, hvor det er en del trafikkulykker og påkjørsler av elg. En annen ting som også er tatt i betraktning er at det daglig fraktes 50 tonn med sprengstoff på denne veien, da Dyno disponerer et fjellanlegg i kommunen. Røyken har også slukkeavtale med Hurum kommune og ved hendelser i Oslofjordtunnelen, blir også Røyken alarmert. 
– Da brannrøyken styres mot Hurum ved hjelp av viftene i tunnelen, blir jobben vår primært å ta oss av de evakuerte og skadde, sier Folvik.

Beredskapen ledes til daglig av Dag Otto Sjøhaug. Under seg har han stasjonsmester Lars Erik Bjørnstad, som har ansvaret for driften og vedlikehold av utstyret på stasjonen. Det er fire brigader med fire mann på hvert lag som jobber skift etter den såkalte ”Oslo-modellen”.
– Hverdagen har blitt ny, men mannskapene trives godt i de nye lokalene de har fått. Det har vært en liten nedgang på utrykninger i forhold til i fjor, men det gir oss igjen mer tid på å øve, sier Bjørnstad.  
I fjor hadde Røyken litt over 600 utrykninger mot 377 (per 11. november) i år. Av disse er 42 såkalt ”first responder” oppdrag med hjertestarter, en arbeidsoppgave som mannskapene tar seriøst og trives med.

– Overgangen en stor utfordring
Med tanke på at Røyken nylig har gått over til å bli ett yrkeskorps var Brannmannen spent på hvordan overgangen har vært og stilte brannsjefen Rolf Sakshaug følgene spørsmål. 
Hvordan har overgangen fra deltid/heltid vært?
– Det har vært en stor utfordring for oss. Ikke bare skal vi lage ny stab og organisasjon, men vi har også lagt ned vår egen vaktsentral. Denne sentralen har jo vært tilknyttet oss og innbyggerne siden 1975 og har alltid vært et sted hvor innbyggerne kunne ringe eller komme på alle døgnets tider. Dette har jo også gjort at man raskt blir kjent med innbyggerne og opparbeidet oss en god figur blant lokalbefolkningen. Det har vi også i dag, men på en annen måte. Med det mener jeg at før kunne jo brannvesenet komme og fikse alt, men i dagens samfunn har behovet for øvelser, produksjon av beredskap og stasjonsarbeid tatt bort litt av det ”vaktmester-stempelet” som vi kanskje hadde før. Det er jo bra at vi utvikler oss, men jeg tror det vil ta tid før lokalbefolkningen vil forstå hvorfor det er sånn, da de ikke er inneforstått med hvor mye som kreves av en brannmann og et brannvesen i dagens samfunn. Dette er jo noe vi jobber informativt med, både ved å arrangere åpen dag, aksjon boligbrann og benytte internett som informasjonsressurs vedrørende brannvern og informasjon om brannvesenet. 

– En annen ting vi også måtte ta stilling til er videreutdanning for våre mannskaper. Å gå fra deltid til heltid betyr nye krav til opplæring og det er per dags dato satt av penger til å få tre mann på brannskolen. Grunnkurs, beredskapsutdanning trinn 1 og 2 er kursene som har blitt prioritert denne gangen. Utdanning er en stor kostnad for små brannvesen, og når andre kurs som utrykningskurs 160 også skal gjennomføres, blir det lite midler igjen til andre kurs jeg heller skulle satt av penger til.

Hvordan er samarbeidet med nabobrannvesen?
– Vi ligger jo under 110-sentralen i Drammen (Vestviken 110) og har en god tone og samarbeid med Drammensregionen brannvesen og våre naboer i nord, Asker og Bærum brannvesen IKS. I tillegg har vi en slukkeavtale med Hurum kommune, som innbefatter 9000 innbyggere, hvorav rundt 4000 av disse er underlagt brannstasjonen i Røyken.

Hvordan ser du for deg Røyken brann og redning om 10 år?
– Da har vi nok fått et betydelig større innbyggertall siden kommunen vår er i sterk vekst og jeg vil nok ikke se bort ifra at vi da har startet et samarbeid med Hurum kommune, avslutter en engasjert Sakshaug.
Avslutningsvis ønsker artikkelforfatteren å takke brannsjefen og mannskapene for gjestfriheten og en flott omvisning på den nye stasjonen. Lykke til videre som yrkesbrannkorps!


Kjøretøy oversikt:

Mannskapsbil Scania P380 CB 4×4 2010 modell med 2.800 liter vann og 200 liter skumtank. 
Mannskapsbil Mercedes Atego 4×4 2001-modell med 2.000 liter vanntank.
Tankbil Man TGA 18.390 4×4 2005-modell med 11.000 liter vanntank.
Toyota Landcruiser 2005-modell kommandobil med to røykdykkerseter.
Toyota Hiace 2004-modell varebil.
Sjøjeep brannbåt med Tohatsu 70HK motor.
ATV Yamaha 700 2009 modell.
 
Jørgen Lie Andersen,
Brannmannen

COMMENTS