Gå aldri ut i ett røykfylt trappehus – du er sikrere i din leilighet

HomeBrann

Gå aldri ut i ett røykfylt trappehus – du er sikrere i din leilighet

Det er de konklusjoner som Statens Haverikommissjon i Sverige nylig presenterte i sin utredning av den så kalte ”Rinkebybranden” i Stockholm ifjor, hvor seks mennesker omkom ved brann i en moderne boligblokk.

Syv personer ble funnet livløse i trappehuset da brann- og redningstjenesten i Stockholm startet sin innsats. Brannen hadde startet i en leilighet i første etasje, men en åpen dør gjorde at trappehuset raskt ble røykfyllt. De syv personene kom fra en leilighet i tredje etasje og prøvde å rømme ut. En mor og fem av hennes døtre omkom i brannen.

I forbindelse med utredningen ga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (tilsvarende DSB) noen avklaringer rundt røykluker i trappehus. 
Røykventilasjon i  trappehus kan utgjøres av vinduer som kan åpnes, røykluker eller ventilasjon med vifter. 
I de aller fleste tilfeller er det brann- og redningstjenesten som åpner røykluker og vinduer eller som aktiverer ventilasjonen ved ankomst. Brann- og redningstjenesten kommer normalt innen ca 10-30 minutter ved meldt brann og leilighetene tåler brann i 60 minutter innen brann og røyk spres til andre leiligheter.

Røykventilasjonen av trappehus er i første rekke til for at brann- og redningstjenesten ved en brann skal kunne begrense brann- og røykspredning og raskt slokke en leilighetsbrann.
Røykventilasjon i trappehus har ikke som formål å gjøre det mulig for beboerne å selvstendig kunne rømme ut via ett røykfylt trappehus i tilfelle brann. Det normale er at beboerne rømmer ut gjennom trappehuset når brannen er slokket og trappehuset er fritt for røyk. 
I unntakstilfeller kan brann- og redningstjenesten evakuere mennesker gjennom ett røykfylt trappehus med hjelp av friskluftsmasker (følgemasker), men det er vanligere i slike tilfeller å evakuere ut mennesker gjennom vinduer eller veranda ved hjelp av brann- og redningstjenestens stigemateriell. 
Boligens nødutgeng er således vinduet eller veranda for de som bor i en leilighet.

Gjør følgende hvis det er røyk i trappehuset:

  • Steng døren til trappehuset, men ikke lås den.
  • Varsle brann- og redningstjenesten ved å ringe 110.
  • Hold deg i din leilighet og vent til at brann- og redningstjenesten slokker brannen og ventilerer ut røyken i trappehuset. Bruk aldri heisen ved brann.
  • Hvis det lekker inn røyk, gjennom for eksempel en avisluke eller ventiler, kan man tette med våte håndklær.
  • Åpne opp vindu for å få frisk luft hvis det ikke ryker utenfor.
  • Påkall brann- og redningstjenestens oppmerksomhet gjennom vindu eller fra veranda.

COMMENTS