Røykdykking i Nødnett

Home110/Nødnett

Røykdykking i Nødnett

DSB har gjennomført tester med radioterminaler (MTP850) tilkoblet dagens analoge radioer. De første testene ble ikke godkjent, men etter at testutstyret ble sendt til fabrikk for justering og oppdatering ble resultatet så bra at vi valgte å gå videre med prosjektet. Vi så det var mulig å få utviklet utstyr som vil fungere bra på de vanlig håndholdte terminalene som de fleste brannvesen bruker til røyk- og kjemikaliedykking i dag. Det mest spennende innen utvikling av nytt type utstyr var øreplugg, denne fikk meget god tilbakemelding på talekvalitet og støydemping. Ved bruk av øreplugg, istedenfor vanlig hjelmmontert garnityr, vil man få en vesentlig bedre talekvalitet og kommunikasjonen mellom brukerne blir sikrere. Testene ble foretatt i Drammensregionens brannvesen og Oslo brann- og redningsetat (OBRE) med det samme personellet, for å få mulighet til å sammenligne utstyret før og etter oppdateringen.

Omfattende testing
Garnityr og PTT-knapper vil bli kjøpt inn sentralt av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og alle brannvesen får byttet det antallet de har i dag med nytt utstyr. DNK vil stå for innkjøp av utstyret, med DSB som faglig ansvarlig. Det vil bli kjøpt inn en type utstyr fra en leverandør til hele fase 0. DSB har sammen med et utvalg fra brannvesenene laget kravspesifikasjonen til anbudet. DNK legger anbudet ut på Doffin i løpet av juni. Etter sommerferien vil de leverandører som fyller kravene få testet utstyret etter en forhåndsbestemt mal. Testen vil foregå på OBREs øvelsesanlegg på Lahaugmoen. Utstyret vil bli testet av operativt personell fra forskjellige brannvesen i fase 0. Utstyret vil bli testet på tre forskjellige poster; varme, støy og i arbeidssituasjon.
DSB har et nært samarbeid med brannmiljøene i Danmark og Sverige om bruk av Tetra radioterminaler til røyk- og kjemikaliedykking. Utfordringen knyttet til røykdykking er de samme i de nordiske land, og målsettingen er at disse landene kan benytte samme kravspesifikasjon på utstyr.

ATEX (ex)
DSB har fire MTP850ex (ex-sikker håndholdt radioterminal) som benyttes til testing sammen med eksisterende analogt røykdykkergarnityr. Testen viste at dette utstyret også må skiftes og dette legges ut i samme anbudet, og testes på lik måte som vanlig håndholdte terminaler. 
Nytt i denne terminalen er en ”man down”-funksjon. Hvis personen som bruker radioterminalen blir liggende stille i et forhåndsdefinert tidsrom, vil det automatisk gå en nødalarm til 110-sentralen etter et forvarsel. Funksjonen kan skrus av og på etter behov. Dette vil være en god sikkerhet for røyk- og kjemikaliedykkeren under innsats. Denne funksjonen er i dag ikke implementert i vanlig håndsett som de fleste brannvesen bruker i dag til røyk- og kjemikaliedykking. DSB vil jobbe med å få denne funksjonen inn i den vanlige MTP 850 som brukes til røyk- og kjemikaliedykking.

Utalarmeringsløsning er underveis
I det nye nødnettet skal brannmenn kunne utalarmeres via en egen utalarmeringsløsning i radioterminalene. En slik løsning ble demonstrert med godt resultat av Motorola i slutten av april, med representanter fra nødetatene til stede.
Å kunne varsle mannskaper er avgjørende for at det nye nødnettet skal bli nyttig for brannvesenet. Med en god utalarmeringsløsning for hel- og deltidsmannskaper (call-out) kan man få oversikt over tilgjengelige ressurser og innkalle personell effektivt. Det gjenstår å tilpasse løsningen til kontrollromsløsningene fra Frequentis, som 110-sentralene skal bruke når de skal tilkalle mannskaper.

Når deltidsmannskaper har mottatt meldingen i radioterminalen, kan de svare med å velge mellom forhåndsdefinerte svarmeldinger som er tilpasset den meldingen de har fått. De kan ved et enkelt tastetrykk gi tilbakemelding om de har mottatt utalarmeringen, og om de er på vei til skadestedet. Når operatøren i sentralen har fått svar, kan han/hun sende ut mer informasjon om hendelsen til dem som kan delta. Dette kan gjøres med en talebeskjed og/eller en tekstmelding. Det skal da være mulig å svare med en talebeskjed, dersom de har ytterligere informasjon, for eksempel om hendelsen.
Norge vil bli det første landet som bruker denne utalarmeringsløsningen fra Motorola.

Faktaark om Nødnett
DSB har laget et nytt faktaark om de nye radioterminalene for brannvesenet. Til sammen har DSB laget fire faktaark om Nødnett. 
Disse finner du på www.dsb.no

I tillegg finnes det faktaark på DNKs hjemmeside: 
www.dinkom.no

COMMENTS