Nyttige erfaringer i høyden

HomeRedning

Nyttige erfaringer i høyden

Hva gjør man når kranføreren i styrehuset på toppen av kranen blir syk og trenger akutt nødhjelp? Det var utfordringen under en øvelse på byggeplassen Solvangen i Haugesund 22. mai.

HMS-leder i Veidekke Haugesund, Bjarne Skogan tok initiativ til en øvelse for å teste ressursene på dette området. Haugesund brannvesen, industriklatrer Eskil Hovland og ambulansepersonell fra HelseFonna deltok med personell og materiell. Representanter fra politiet og Arbeidstilsynet var også til stede under øvelsen.
Byggeplassen hvor man oppfører leilighetskomplekset Solvangen har en 21 meter høy kran og dette regnes for å være en liten kran. Det er ikke uvanlig med kraner på 40 meter og høyere på byggeplassene. Brannvesenets lift kom til kort under første forsøk. Da man fikk ryddet mer plass på bakken kom den tilstrekkelig høyt. Faglig leder i tilkomstteknikk i Westcon løfteteknikk, Eskil Hovland firte til slutt seg selv og pasienten på båre ned fra kranen med stor presisjon. En meget effektiv metode i tilfeller hvor annet utstyr ikke strekker til.

Nye erfaringer
For ambulansetjenesten var det for deres del første gang i byggekran. Trond Kibsgaard og Kari Granberg fra ambulansetjenesten tok med seg medisinsk utstyr og klatret opp kranens stiger til den forulykkede kranføreren som satt i førerhuset. Dette var en nyttig øvelse også for dem. Høyt, trangt og vindfullt var deres første erfaring med livredning i byggekran.
Avdelingsingeniør i Arbeidstilsynet John W. Pettersen syntes øvelsen var faglig interessant.
Også Knut Lyngholm i fra politiet syntes dette var interessante erfaringer å ta med seg. 

Faglig leder i tilkomstteknikk i Westcon løfteteknikk Eskil Hovland uttalte:
– Situasjoner som denne regner vi som enkel redning. Redning er en viktig del av opplæringen til klatrerne. En plass mellom 12 -14 klatrere i Haugesund har kompetansen som skal til for å ta på seg oppdrag som dette.
HMS-leder i Veidekke Haugesund, Bjarne Skogan sier beredskapen må styrkes på dette området.
– Utstyret kommer til kort på høye kraner og personellet trenger å øve i kranene. Dette var en nyttig erfaring som gir grunnlag for det videre arbeidet. I sine planer for byggeplasser vil Veidekke ha med hvordan man skal berge kranfører, sier Skogan.
– Vi har rappelleringsutstyr, men har ikke erfaring nok på dette område til å påta seg en jobb som denne nedfiringen i byggekranen, sier brigadeleder Bjørn Rossebø i Haugesund brannvesen. Samarbeidet mellom brannvesenet og klatrer fungerte bra. Brannvesenets rappelleringsutstyr ble benyttet under øvelsen.

COMMENTS