Rocknes-søket ferdigLeif Linde, Helge Eidsnes og Tore Per Bakken

HomeRedning

Rocknes-søket ferdig

Overbygningen på Rocknes kom til overflaten mandag 29. mars, på dagen ti uker etter havariet i Vatlestrømmen i Bergen. Nå var det tid for søk etter de to siste savnede etter forliset.

Politiet hadde i likhet med tidligere bedt Bergen brannvesen om assistanse ved søk om bord i havaristen. Man hadde erfaring fra den store dykkeoperasjonen om at det var et kaos, og ikke ville det bli noe særlig bedre ved å snu båten enda en gang.
Under forberedelsene ble det avtalt at søkslagene skulle være to lag, hvert med to mann fra politiet og to mann fra brannvesenet. Brannpersonellet skulle foruten å søke, sørge for sikring og eventuelle gassmålinger av de forskjellige områdene. Søkene ble ledet fra et operasjonsrom på land av politioverbetjent Knut Albrektsen fra kriminalteknisk avdeling og undertegnede.

Oppdraget var i utgangspunktet søk etter de savnede og diverse datautstyr av interesse for videre etterforskning. Dette med datautstyr viste seg å innebære juridiske ”problemstillinger” om hvem som har ansvaret og rettigheter, så denne delen av oppdraget ble avblåst for vår del og forsikringsselskapene tok seg av det. Dette igjen forenklet operasjonen betraktelig, da det selvsagt er lettere å finne hele menneskekropper enn små tekniske ”dippedutter” i alt kaoset.

 

Funn av omkommen

Havaristen ble liggende med sterk slagside første dag for lettere å kunne lense ut vann. Dette medførte at det ikke kunne startes effektive søk på grunn av skrånende dekk fullt av et glatt lag med olje. Derfor ble det av søksledelsen besluttet at man kun ville ta en befaring første dag for planlegging av jobben. Det viste seg veldig vanskelig å bevege seg om bord der en måtte delvis klatre og seile seg gjennom dekkene. Det var en verdifull erfaring på hva vi ikke kunne sende mannskapene inn i. Under denne befaringen ble det gjort et funn av en av de savnede inne på dekk A ved skorsteinen. Dette var et av områdene der det ikke hadde vært søkt tidligere. På grunn av forholdene ombord og for å kunne utføre dette med verdighet, ble den døde først tatt på land neste dag. 

Utifra den viten vi nå hadde, ble søksområdene planlagt for de påfølgende dagene. Det måtte startes øverst i havaristen på grunn av at vannet ikke ville bli pumpet ut fra maskinen på noen dager. Dette med utpumping av vann var en prosess som var nøye planlagt fra bergingsfirmaets side. Så snart vannet ble fjernet, startet arbeidet med konservering av gjenstander, maskiner etc. Spesielt hovedmaskinen og aggregatmotorene hadde stor verdi. Så snart vannet var vekk, startet en rekke personer med demontering og innsprøyting av konserveringsvæske.

Søkene i øverste del var slitsomt og tidkrevende da alt var endevendt flere ganger, og måtte gjennomsøkes nøye. Flere av områdene måtte sikres før videre arbeid kunne gjennomføres, som for eksempel bjelker, branndører m.m. som hang i taket. Deler av dørk-ristene var borte. 

Overalt var det et lag av olje, og mannskapene hadde engangskjeledresser utenpå vernetøyet som beskyttelse.
Slik ble dekk for dekk gjennomsøkt over tre dager og tilslutt maskinrommet, før vi måtte innse at den siste savnede ikke var ombord. Søkne ble avsluttet torsdag 1.april. Det viser seg at de siste observasjoner av denne personen var på åpent dekk da MS Rocknes kantret.

Men alt i alt må man kunne si seg godt fornøyd med 17 funn av 18 savnede under slike spesielle forhold som denne operasjonen har hatt.
Tilslutt må det sies at samarbeidet mellom politi og brannvesen under og etter Rocknes-havariet, med bruk av hverandres spesialkompetanse og utstyr, har fungert eksemplarisk.

 

Publisert: 02-03-2004

COMMENTS