For tidlig røykdykker!

HomeDiverse

For tidlig røykdykker!

Blir mange nye brannmenn satt inn i røykdykkerinnsats for raskt? Er to uker på røykdykkerkurs nok til å få brannmenn til å gå inn i varm røykdykkerinnsats?

Jeg har ofte reagert på at Norges brannskole fortsatt tar opp elever til røykdykkerkurs med kun krav om brevkurs og kanskje et fem dagers praksiskurs som bakgrunn. Det er ikke snakk om praksistid i brannvesenet. Kan dette være fornuftig?
Dette bygger jo ikke akkurat opp under det som er en forsvarlig opplæring av røykdykkere. For en ting er jo helt klart, og det er at når du har vært på Norges brannskoles røykdykkerkurs i to uker, da kommer du jo hjem som ”røykdykker”!
En røykdykkerkandidat må kunne lese brannbildet før han kan begynne å lære hvordan han skal takle brannen og for å lese må man kunne alfabetet. Man begynner vel ikke på barneskolen i 5. klasse? Man tar vel med seg de første årene i skolen også?
Dette gjelder vel også for de grunnleggende kunnskapene om brannslokking og røykdykking?

Minimum av basiskunnskap

Jeg representerer deltidsbrannmannen og det er på bakgrunn av dette som jeg uttaler meg. Jeg har etter en del år som brannmann blitt kjent med mange brannvesen så jeg henviser ikke til noen spesielle i dette innlegget.
Kunnskap og kompetanse er minst like viktig for en deltidsbrannmann som for den heltidsansatte brannmannen når det gjelder røykdykking og offensiv brannslokking. Alle vet at det er vanskeligere å trene og motivere seg for brann- og redningstjenesten som deltidsbrannmann enn de som jobber med dette til daglig.
Men det er helt klart at det må et minimum av basiskunnskap til for at røykdykkeropplæringen skal kunne være forsvarlig. Og en brannmann må kunne få den tid man trenger til å utvikle seg normalt som brannmann slik at man en dag er ferdig forberedt til å ta fatt på røykdykkertjenesten. 

Jeg husker da jeg hadde vært på fem dagers kurset etter at jeg hadde tatt brevkurs i 1992. Min daværende brannsjef kom da og tilbød meg røykdykkerkurs på brannskolen umiddelbart etter at jeg kom tilbake fra fem dagers kurset. Men takk og pris så fikk jeg heller lov til å ta grunnkurset til brannskolen som da ble avholdt i Bergen i 1993. Men hadde det vært opp til brannsjefen så hadde jeg vært på ”røykdykkerkurs” istedenfor grunnkurset.

I dag, mer enn ti år senere, har jeg ennå ikke gått på røykdykkerkurs. Sant å si så har jeg ikke savnet dette kurset en dag, men jeg er heller fortsatt lykkelig overbevist om at jeg valgte rett i å foretrekke grunnopplæringen fremfor å bli ”røykdykker” etter to uker på kurs. Jeg trives med tryggheten om at de utfordringer som jeg har møtt og de jeg vil møte som røykdykker i fremtiden, er jeg forberedt på. Dette har tatt lengre tid enn to uker, men la gå.

Ikke snarveier

Jeg håper nå at to ukers røykdykkerkurs etter endt brevkurs blir en saga blott og at det heller blir avløst av en gjennomtenkt deltidsreform. Jeg håper også at det ikke vil finnes noen form for snarveier når det gjelder opplæring og utdanning for røykdykker i Norge i årene som kommer. Mitt håp er også at de fremtidige røykdykkere får den tid de trenger og bør ha for å ”vokse” og være forberedt på de utfordringer og den påkjenning en røykdykkere kan ha, når den tid kommer at man skal i innsats. Det kan ikke være slik fortsatt at mange kommuner og brannsjefer sender sine røykdykkere til Tjeldsund for å hente med seg et kursbevis hjem slik at brannsjefen får ”dokumentasjonen” på plass i permen sin. 

Norges brannskole og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må også gå litt i seg selv når det gjelder dette. Vi kan ikke fortsette med å se på at fysiske og psykiske krav til røyk- og kjemikaliedykkere skal få all oppmerksomhet når det gjelder røykdykking stort lengre. Og myndighetene må bli klarere i sitt syn når det gjelder krav til basiskunnskapene i forkant av røykdykkeropplæringen.  

 

Publisert: 02-03-2004

COMMENTS