Regresskrav til Høyesterett

HomeDiverse

Regresskrav til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har godtatt anken fra Strand kommune og Gjensidige Forsikring etter dommen i Gulating lagmannsrett hvor de ble dømt til å betale 3,7 millioner kroner i erstatning.

Dommen falt etter at saksøkerne, Terra Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring hadde fremsatt krav om erstatning etter en brann som blusset opp etter at brannvesenet hadde forlatt skadestedet. Det avgjørende i dommen var at brannvesenet hadde forlatt huset for tidlig og uten noe videre vakthold, noe som gjorde at brannen blusset opp igjen og huset brant ned.  
Det er ikke berammet noe dato for behandling i Høyesterett per dags dato (12. april).
 

COMMENTS