HomeDiverse

Regionalt samarbeid på Jæren

Når Gjesdal, Klepp og Time brannvesen blir slått sammen med Sandnes brannvesen fra 1. mai i år, blir dette et av Norges største brannvesen, både når det gjelder slukke- område og antall ansatte.

– Dette samarbeidet er til det beste for innbyggerne og næringslivet i alle kommunene, mener rådmennene i Gjesdal, Klepp og Time

Kommunestyret i Gjesdal har vedtatt enstemmig samarbeidet, kommunestyret i Klepp har vedtatt det mot en stemme og Hovedutvalg for teknisk sektor i Time har enstemmig vedtatt den nye brannordningen, der brannsjef Eivind L. Rake i Sandnes også blir brannsjef i Gjesdal, Klepp og Time. 
I dag koster Gjesdal kommunes eget brannvesen, som inkluderer vaktordning, 3.020.000 kroner. Ved å samarbeide interkommunalt med Sandnes, blir utgiftene redusert til 2.595.000 kroner.

Klepp kommune som også inngår et brann- og feiersamarbeid med Sandnes,
kan spare ca. 400.000 kroner i året på det mye omtalte samarbeidet mener teknisk sjef, men da med en minimums bemanning på Klepp brannstasjon på 16 personer. Det ble framsatt i kommunestyret i Klepp at i løpet av 4 år vil Klepp brannstasjon bli nedlagt pga. at Sandnes og Bryne brannstasjoner ligger innenfor 10 min. utrykningstid til størstedelen av Klepp kommune. 
Når det gjelder Time kommune, som også inngår et brann- og feiersamarbeid med Sandnes,
mener teknisk sjef Rolf Einar Ree at kommunen sparer inntil 600.000 kroner i året på det nye samarbeidet, men da med en minimumsbemanning på Bryne brannstasjon på 16 personer. I dag består brannordningen av 24 personer.  Kommunen kan velge å ha høyere bemanning, men da må de betale ekstra til utfører- kommunen Sandnes.

Utnyttelse av felles ressurser

Avtalen med Sandnes gir gode muligheter for utnyttelse av felles ressurser, både når det gjelder forebyggende brannvern og innen sloknings- og redningstjenesten. Vi vil få et slagkraftig brann- og redningsvesen til beste for innbyggerne og næringslivet i alle kommunene, understreker rådmann Tore Sirnes.

Ansatte overføres til Sandnes brannvesen
Tre feiere i Gjesdal, Time og Klepp blir overført til Sandnes brannvesen. Brannsjefen i Time, varabrannsjefen i Gjesdal og overbrannmesteren i Klepp overføres til Sandnes brannvesen.
Sandnes brannvesen skal utføre alle administrative funksjoner for kommunene.
Alle branntjenestemenn skal enten overføres til Sandnes kommune eller få tilbud om annet arbeid i kommunene.  Også én av de to feierne i Time kommune må eventuelt gis alternativt jobbtilbud i Time kommune, fordi feiingen reduseres fra en gang i året til hvert fjerde år.

Mannskapene, både de på hel- og deltid, ansettes i Sandnes brannvesen.  Kommunene eier derimot kjøretøyene og utstyret som blir stilt til disposisjon for Sandnes brannvesen, og har også ansvaret for brannstasjonene.
De ansatte og deres organisasjoner har primært ønsket et eget, oppgradert brannvern i Time, med nåværende bemanning.  I følge sakspapirene frykter de at lokal dugnadsglød kan forsvinne med styring fra Sandnes.  I stedet foreslo de et mindre omfattende samarbeid om blant annet slokking og materiell utnyttelse.

Gjesdal kommune krever at brannmannskapenes tilsattes representant skal sikres innvirkning gjennom et fagråd eller på annen måte.  Fagrådet skal diskutere faglige gjøremål.  Forslaget kom etter innspill til ordføreren fra brannmester Kåre Idland før møtet, der han sa at brannmannskapene ikke er representerte i det nye systemet, og føler seg satt ut på sidelinja.
Hå kommune har valgt å stå utenfor det eventuelle samarbeidet med Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp, og satser heller på sitt eget brannvesen.

 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS