Reduksjon i Porsgrunn?

HomeDiverse

Reduksjon i Porsgrunn?

Hydro planlegger å redusere brannberedskapen på Herøya og dette kan få konsekvenser for brannberedskapen i Porsgrunn. Siden Porsgrunn kommune bygde ny brannstasjon på Herøya sammen med den kasernerte beredskapsstyrken til Hydro, har man hatt en modell hvor brannvesenet og beredskapsstyrken gir hverandre gjensidig støtte ved branner i kommunen og inne på industriområdet.

I en konsulentrapport er det foreslått å kutte ned den stående beredskapstyrken Hydro i dag har fra fem døgnkasernert til to mann døgnkasernert på Herøya industripark. Alternativet er å styrke industrivernet ute i fabrikkene. Bakgrunnen er at de tidligere Hydro-enhetene ønsker å redusere kostnadene mest mulig.

Da Porsgrunn og Hydro i år 2000 gikk sammen om ny stasjon, ble Porsgrunn brannvesens utrykningsstyrke, med bakgrunn i ny dimensjoneringsforskrift og samlokaliseringen med Hydro, beholdt på fem mann, selvom brannordningen landet på seks mann. Dagens avtale med Hydro sikrer at man kan låne tankbil- og liftsjåfør, eventuelt røykdykkere, både til innsats i Porsgrunn og på Hydro og man kan aktivere to røykdykkerlag om behovet er der. Konsekvensen av forslaget kan dermed bli en dårligere beredskap for Porsgrunn kommune fordi Hydro i fremtiden eventuelt bare har en bemanning på to mann, som primært er der for industriparkens del.
– Dette er bekymringsfullt, men vi er enda ikke ferdig med prosjektet og endelige konklusjoner er ikke trukket, sier brannsjef i Porsgrunn, Nic. Underthun til ”Brannmannen”.

Underthun sier også at dagens modell med to utrykningsstyrker i samme bygg med ulik lønn og pensjon ikke er en heldig løsning for fremtiden.
– Vi håper å lage en organisasjon av dette, men her er det motstridende interesser når det gjelder selskapsform. Fra kommunens side er det ønskelig med en kommunal virksomhet eller kommunal bedrift, mens det fra Hydros side er ønskelig med et aksjeselskap. Fra et kommunalt arbeidstagersynspunkt er nok aksjeselskap lite ønskelig, men dette skal vi imidlertid ha avklart innen 2004, sier Underthun.
En aksjeselskapsform kan også gjøre det vanskelig for Porsgrunn å gå videre med planene om et Grenland brannvesen. Derfor sitter de andre interesserte kommunene, Skien, Siljan og Bamble på gjerdet inntil Porsgrunn har utredet hva de vil gjøre.
 

Publisert: 04-12-2003

Newer Post
Older Post

COMMENTS