HomeDiverse

Ansul R-102

Her er vi igjen, med den åttende artikkelen i serien om nye slokkemidler. Som det har fremgått av de tidligere artiklene er det utviklet slokkemidler beregnet på helt spesielle formål. Ansul R102 er et av disse.

ANSUL  R-102 er et slokkemiddel beregnet på storkjøkken. Det består av mekaniske detektorer som plasseres i avtrekkskanalene, avtrekkshetten og over fettfiltrene etc. Detektorene er basert på smelteledd, som har følgende utløsningstemperaturer: 74, 100, 138, 182, 232 eller 260° C. Ved utløsning fra detektorene går et signal (wiresystem) til systemets beholderkabinett. Anlegget kan også utløses manuelt.

Slokkemiddelet er skum. Beholderkabinettet inneholder drivgasspatron, enten karbondioksid (CO2) (i en av tre størrelser, lengde x diameter 22,9 x 5,1, 20,0 x 6,4 eller 29,5 x 6,4 cm) eller nitrogen (N2) (i en av fire størrelser, lengde x diameter 20,0 x 6,4, 28,9 x 6,4, 27,0 x 10,6 eller 37,1 x 9,0 cm).
Videre inneholder beholderkabinettet en tank med skumvæske,  ANSULEXTM. Den har en pH-verdi på 7,8 – 8,2, det vil si at den er svakt alkalisk. pH-indeks er et mål for surhetsgraden i løsninger i vann. Det aktuelle området går fra 1 til 13. En nøytral løsning har pH = 7, en sur løsning har pH mindre enn 7, en basisk (alkalisk) større enn 7. Skalaen er logaritmisk, det vil si at surhetsgraden øker ti ganger for hvert trinn nedover på skalaen.

Uavhengig av tilførseler

Skumvæsken er basert på organiske og inorganiske salter, hvorav kalium (vår gamle venn fra pulver og Micro-K er godt representert). Den er ferdig blandet med vann. Blant annet på grunn av dette er anlegget helt uavhengig av eksterne tilførsler for å kunne fungere (eks. strøm eller vann). Skumtankens driftstrykk er 6,9 bar, og prøvetrykket er på 20,7 bar. Ved utløsning sprøytes skumvæsken ut, blandes med luft og føres ut gjennom spesielle dyser i avtrekkskanalen, avtrekkshetten og på fettfiltrene. Slokkevirkningen er omgående kjølende og kvelende, da skummet også inngår en kjemisk reaksjon med fettet og danner et belegg som hindrer videre avgivelse av brennbare damper. Anlegget er funksjonsdyktig i temperaturområdet 0 – 54° C. Skumvæsken har en levetid på 12 år. Skumvæsketanken er i beholderkabinettet.

Fra beholderkabinettet kan også foretaes avstengning av gass- og/eller strømtilførsel til kjøkkenanlegget, start av varsellys, brannalarmanlegg eller varsling til brannvesen. Anlegget skal kontrolleres to ganger årlig av autorisert personell.
R-102 er et handelsnavn. Da det ikke er utslipp til atmosfæren er nedbryting av ozon eller global oppvarming ikke noe problem. Skummet og dets biprodukter er ikke giftige eller korrosive. Rengjøring etter utløsning skjer ved hjelp av varmt vann eller damp. Utstyret tilfredsstiller kravene i UL (Underwriters Laboratories USA) spesifikasjoner 300 og 1254 og NFPA (National Fire Protection Association USA ) standard 17A og 96. Det er installert ca. 100 slike anlegg i Norge.

Slokkemiddelet er produsert av Ansul, USA og markedsføres i Norge av Wormald Signalco/Tyco Fire & Security.

Neste gang tar vi for oss Ansul A-101.     

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS