Rakel i redningsinnsats under skipsbrann

Home110/Nødnett

Rakel i redningsinnsats under skipsbrann

Samvirke i Rakel (det svenske Nødnettet) var en forutsetning for en rask og samordnet redningsinnsats da ferjen Pearl of Scandinavia begynte å brenne 17. november i Öresund.

Redningsinnsatsen krevde et omfattende samvirke for å planlegge en evakuering av hele ferjen. Ved brannen ble det sendt ut et dansk og to svenske helikoptre, RITS-styrker (redningsinnsats til sjøs) fra Göteborg og Helsingborg, to fartøy fra Kustbevakningen, to fartøy fra Sjøredningsselskapet og en losbåt.

Tobias Nicander i det svenske Sjøfartsverket var assisterende redningsleder under innsatsen. Han mener at samvirke i Rakel fungerte utmerket og at det hadde vært betydelig vanskeligere å samordne arbeidet uten Rakel.
– Vi kunne med hjelp av Rakel samtidig og raskt få ut en aktuell situasjonsmelding til politiets innsatssjef, fagleder helse og OSC (On-Scene-Coordinator), sier Tobias Nicander.
– Uten Rakel hadde vi måtte ringe rundt i telefon. Hvis det vært skadede så er det utrolig viktig at politi og helse raskt får informasjon. Rakel gjør samvirke enormt mye lettere!

Fartøyets egen brannstyrke klarte å slokke brannen, men røykutviklingen var omfattende og RITS-styrkene gikk ombord med røykdykkere for å bekrefte at brannen var slokt. Det ble konstatert at evakuering ikke var nødvendig og at fartøyet kunne seile videre mot København. Ingen mennesker ble skadet i brannen. Årsaken til brannen var en teknisk feil i en ombygd elbil ombord på ferjen. Ombord var det 651 personer.

Kilde: MSB

COMMENTS