Positivt med helgevakt hver fjerde helg

HomeDiverse

Positivt med helgevakt hver fjerde helg

I forrige utgave av Brannmannen var det hele tre innlegg som omhandlet lange helgevakter og bekymringer rundt dette. Selv om Trondheim ikke ble nevnt spesifikt i noen av innleggene så regner jeg med at det er prøveordningen vi har med 63 timers helgevakt som er bakgrunnen for disse innleggene.

Ketil Sivertsen, hovedtillitsvalgt
Fagforbundet, Trondheim Brannkorps Forening.

Vi har nå gått denne turnusen i litt over to år. Turnusen vi gikk tidligere var veldig lik, men vi vekslet annenhver helg mellom 48 timer og 24 timer på vakt. Dette var også en turnus vi likte godt, men det ble sett på som et problem at vi måtte jobbe annenhver helg.
Den nye turnusen med én helgevakt hver fjerde helg blir derfor sett på som veldig positiv blant mannskapet i Trondheim. Vi har et mannskap med en stor andel familiefolk som setter pris på tre frihelger på rad. HMS følges opp i like høy grad som før og i særskilte tilfeller hvor arbeidsmengden skulle bli for stor kalles det inn ekstra mannskaper. 
Evalueringen etter en prøveperiode på to år er utelukkende positiv og både arbeidstakere og arbeidsgiver ønsker denne turnusen.
 

Retten til gode lokale avtaler

Jeg ser at både fagforeningslederen og brannsjefen i Oslo er fornøyd med den ordningen de har der, og det er jo veldig bra. At man lokalt kan avtale en turnus som både arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd med ser vi på som noe positivt. 
Og det er nettopp det som er kjernen i denne saken: Retten til å forhandle frem gode arbeidstidsordninger lokalt som begge parter er fornøyd med.
Den sentrale særavtalen vi har i dag hindrer oss i Trondheim å gjøre dette. Der hvor avtaleteksten før sa at vakter i helg kunne være sammenhengende står det fra og med 2013 at vakt i helg kan være inntil 48 timer sammenhengende.
I Norge kan brannberedskapen være alt fra en hengerpumpe til kasernerte mannskaper på flere stasjoner og da er det riktig å ha et regelverk hvor man kan gjøre lokale tilpasninger med støtte fra organisasjonene.

Særaldersgrensen

Når det gjelder særaldersgrensen så er vi alle generelt bekymret for at den skal forsvinne. Men betydningen vår turnus har for den saken tror jeg er overdrevet. At 120 mann fordelt over fire brannstasjoner i Trondheim utvider arbeidshelgen med 15 passivtimer er nok ikke det som kommer til å tippe lasset i den saken. Der tror jeg det vil ha mer å si hvor mange som går av på 57 år kontra 60 år.
Jeg har stor forståelse for at arbeidstidsordninger engasjerer og ser fram til en grundig diskusjon ved Norsk Brannmannsforum i Bodø i mars. Jeg håper og tror at vi kan berolige mange ved å vise de positive erfaringene vi har gjennom flere år med lange helgevakter.
 

Publisert: 01-03-2016

COMMENTS