Populær samling

HomeDiverse

Populær samling

Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF) i Trondheim inviterte sammen med 330-skvadronen til samling 27. og 28. april på flyplassen på Ørlandet ytterst i Trondheimsfjorden. 400 plasser ble revet bort på ingen tid. Deltagerne kom fra redningsetater i hele midt-Norge.

Samlingen ble gjennomført med felles avreise fra Trondheim havn med en times båttur ut til flyplassen på Ørlandet. Det fikk vi et par timers faglig påfyll før vi ble forflyttet ut til 330-skvadronens hangar. Det fikk vi se de ressurser basen på Ørlandet rår over. Det ble en del stive nakker etter å se opp i lufta etter F-16 fly. Kvelden ble et lystig lag på trøndersk vis med skinnvest og bart. Noe som medførte at båtturen hjem i stiv kuling med storm i kastene førte til at frokosten kom opp.
UF en viktig aktør i redningstjenesten

Kvaliteten på den redningstjeneste, som i dag utføres ”i gata”, er i stor grad påvirket av de samlinger, både i lystig lag og med faglig fokus, som UF mange steder arrangerer. Dette er en av få arenaer der forutsetninger for en optimal samhandling mellom redningsetater, for å redde liv i dag, finnes. UF og Norsk Luftambulanse er de to organisasjoner som pr i dag holder en utvikling i gang både på det relasjonelle og det faglige plan. Paradokset er at det finnes ingen aktør innfor redningstjenesten som har eller tar dette ansvaret i Norge i dag. Det foregår noe øvelse i regi av HRS sentral på LRS-nivå, men samhandling ute på skadested er ikke satt i system. Det finnes eksempler på at redningsetatene selv har tatt tak og organisert seg. Det er gode eksempler på Innsatslederforum, blant annet i Oslo og Stavanger.

Sett i lys av de erfaringer gjort i Norge siste år, viser alle landemerker at innsyn og innsikt i hverandres organisering og kompetanse er kritisk avgjørende i alle operasjoner der vi alle er involvert. All ære til de som engasjerer seg i og for den norske redningstjenesten, tuftet på dugnad, av oss i ”gata”.

COMMENTS